«جنبش مستضعفان و فروپاشی اصول انقلاب اسلامی»

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
4 دقيقه (Reading time)

موسسه بین المللی مطالعات ایران (رسانه) کتابی را با عنوان «جنبش مستضعفان و فروپاشی اصول انقلاب اسلامی» نوشته محمود حمدی ابوالقاسم و عبدالرئوف الغنیمی منتشر کرد، این کتاب به ابعاد بحرانی می پردازد که بر مردم ایران که همچنان تحت فشار نظام سیاسی ایران هستند تحمیل می‌شود.

این کتاب به تحلیل شرایط کنونی ایران می‌پردازد، «بویژه از آنجا که رژیم سیاسی ایران وعده داده بود که مردم ایران تحت ایدئولوژی اسلامی در همه سطوح به قدرت خواهند رسید. اما پس از چهار دهه، مردم ایران خود را در مواجهه با استکبار روحانیون و وابستگان آنها می‌یابند، حال آنکه مقامات رژیم ایران از طریق استثمار کشور، همچنان بر ثروت و قدرت خود می‌افزایند.»

فصل نخست این کتاب که «مستضعفان و راه های گذار از تقیه به انقلاب» نام دارد، «مفهوم مستضعف»، شرایط مستضعف بودن، این مفهوم در میان شیعیان، و راه‌های گذار شیعیان از آزار و اذیت و به قدرت رسیدن را توضیح می‌دهد.

فصل دوم «ایران و پروژه حمایت از مستضعفان در داخل: چارچوب ها، سیاست ها و ابزار اجرایی» نام دارد و به موارد زیر می پردازد: بالا بردن میزان آگاهی، بسیج مردم و تحریک آنها به انقلابی بودن،‌ مبانی قدرتمندسازی مستضعفان در قانون اساسی، ایجاد مشروعیت جدید و تضعیف مظاهر استکبار و نمادهای آن، ابزار و برنامه های قدرتمندسازی مستضعفان از طریق ابزارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

عنوان فصل سوم «ایران و حمایت از مستضعفان در خارج از کشور: اهداف، حوزه ها، و ابزار اجرایی» است و به مفهوم مردم مستضعف در خارج از کشور و مراحل حمایت از قدرتمندسازی آنها با استفاده از قدرت نرم و سخت می پردازد. فصل چهارم کتاب «رابطه بین حکومت و جامعه در ایران: دستآوردهای قدرت و تاثیر سیاست‌های آن بر مستضعفان» نام دارد و به توضیح این عوامل می پردازد: رابطه جامعه با حکومت، منافع رژیم سیاسی ایران از اتخاذ اصل «مستضعفان»، و همچنین تاثیر سیاست‌های نظام سیاسی و جهت گیری‌های آن بر رابطه بین حکومت و مستضعفان.

در فصل پنجم این کتاب که «شورش مستضعفان و مظاهر بحران مشروعیت سیاسی در ایران» نامیده می‌شود موارد زیر مورد بحث قرار می‌گیرند: تظاهرات اقلیت‌ها پس از انقلاب و شکست پروژه دولت-ملت، تظاهرات مردمی علیه سیاست‌های نظام، تظاهرات جناحی و بسیج مستضعفان.

عنوان فصل ششم «مستضعفان و ابعاد داخلی و خارجی بحران در ایران: تظاهرات سال 2019 علیه گرانی بنزین به عنوان نمونه» است و به توضیح فضای داخلی و خارجی این بحران، ابعاد ناخشنودی مردمی و ویژگی‌های این تظاهرات شش روزه می پردازد. این فصل همچنین گزینه‌های رژیم ایران برای مقابله با این تظاهرات – از کنترل تا سرکوب – را به طور خلاصه عنوان می‌کند. علاوه بر این، ضمن دلالت‌های ضمنی این تظاهرات، راه حل‌های احتمالی این بحران نیز ارائه می‌شود.

فصل آخر این کتاب «جنبش مستضعفان در خارج از کشور و بن بست پروژه ایران در منطقه» نام دارد و به موضوع نقش ایران در تظاهرات عمومی در عراق و لبنان، جایگاه عراق و لبنان در استراتژی ایران، ابزار ایران برای تسلط بر صحنه در عراق و لبنان و همچنین جنبش اعتراضی در عراق و لبنان علیه نفوذ ایران می پردازد. همچنین پیامدهای تظاهرات مردمی بر آینده پروژه منطقه‌ای ایران مورد بررسی قرار گرفت.

در خاتمه، این کتاب نشان می‌دهد که پس از انقلاب، مفهوم «مستضعفان» هرگز با شدت امروز مطرح نبوده است؛ تا حدی که طبقه حاکم در ایران تحت رهبری ولی فقیه، بخش عمده‌ای از مشروعیت خود را با ترویج این مفهوم و با توجه به ملاحظاتی نظری، عقیدتی و عینی به دست آورده است.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید