.
.
.

ایران سه شهروند اردنی بازداشت شده را آزاد کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

وزارت خارجه و امور مهاجران اردن اعلام کرد نهادهای ویژه در ایران سه‌شنبه 5 مارس، اجرای تصمیم خود در آزادی سه شهروند اردنی «که اواخر ماته دسمابر 2018 در جریان ماهی‌گیری در امارات متحده عربی به اشتباه وارد آب‌های ایران شده بودند» را آغاز کرد.

سلمان سفیان القضات سخنگوی وزارت امور خارجه اردن در این باره گفت که مقام‌های ایرانی، سه اردنی را به جانشین کاردار سفارت اردن در تهران تحویل دادند تا مقدمات سفرشان را فراهم کند.

القضات افزود که عملیات تسلیم شهروندان اردنی برپایه تصمیم دو هفته پیش مقام‌های اایرانی برای آزادی‌شان صورت گرفت. او ادامه داد که مقام‌های ایرانی تصمیم گرفتند سه شهروند اردنی را تنها به دلیل ورود غیر قانونی به آب‌های ایران، ماهیگیری غیر مجاز و هزینه آسیبی که به قایق امنیتی ایران وارد شد، جریمه نقدی کنند. او گفت که سفارت اردن غرامت را به طور رسمی به نهادهای ایرانی پرداخت کردند.