.
.
.

رهبر ایران: بسیار عقبیم؛ اما انقلاب ما پُرشکوه‌ترین انقلاب عصر جدید است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

رهبر ایران با تاکید بر اینکه کشورش هنوز از قلّه‌های دانش جهان بسیار عقب است خواستار آن شد که ایران از مرزهای کنونی دانش در مهم‌ترین رشته‌ها عبور کند.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، چهارشنبه 13 فوریه 2019، علی خامنه‌ای انقلاب سال 1357 هجری شمسی را «پُرشکوه و بزرگ‌ترین و مردمی‌ترین انقلاب عصر جدید دانست» که یک چلّه‌ی پُرافتخار را پشت سر نهاده و اینک وارد دومین مرحله‌ی خودسازی و جامعه‌پردازی و تمّدن‌سازی شده است.

وی انقلاب ایران را «همواره دارای انعطاف و آماده‌ی تصحیح خطاهای خویش معرفی کرد که تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست. به نقدها حسّاسیّت مثبت نشان می‌دهد و هشدار به صاحبان حرف‌های بی‌عمل می‌شمارد، امّا به هیچ بهانه‌ای از ارزش‌هایش فاصله نمی‌گیرد.»

رهبر ایران، «حفظ تمامیت ارضی، پیشرفت در عرصه‌ی علم و فنّاوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی را از جمله دستاوردهای انقلاب دانست.»

وی رژیم جمهوری اسلامی را در «تقسیم امکانات عمومی کشور موفق» خواند اما نارضایتی خود از کارکرد عدالت در کشور را دلیلی برای این ندانست که گمان رود برای استقرار عدالت کار نشده است.

وی، آنچه را «دستاوردهای مبارزه با بی‌عدالتی در چهار دهه استقرار نظام جمهوری اسلامی» تصویف کرد، «غیر قابل مقایسه با هیچ دوره‌ی دیگر در گذشته» قلمداد کرد.

خامنه‌ای، خدمات و درآمدهای ایران در دوران رژیم پهلوی را تنها در اختیار گروه کوچکی از پایتخت‌نشینان یا همسانان آنان در برخی دیگر از نقاط کشور اعلام کرد و «مردم بیشتر شهرها به ویژه مناطق دوردست و روستاها در آخر فهرست و غالباً محروم از نیازهای اوّلیه‌ی زیرساختی و خدمت‌رسانی بودند در حالی که جمهوری اسلامی در شمار موفّق‌ترین حاکمیت‌های جهان در جابه‌جایی خدمت و ثروت از مرکز به همه جای کشور و از مناطق مرفّه‌نشین شهرها به مناطق پایین‌دست آن بوده است.»

رهبر ایران، چالش امروز کشورش را «حضور در مرزهای رژیم صهیونیستی و برچیدن نفوذ آمریکا از منطقه‌ی غرب آسیا و حمایت جمهوری اسلامی از مبارزات مجاهدان فلسطینی و دفاع از پرچم برافراشته‌ی حزب‌اللّه و مقاومت در سراسر این منطقه دانست.»

هنوز عقب مانده‌ایم

رهبر ایران با این همه اعتراف کرد که کشورش هنوز همچنان عقب‌مانده است و با تاکید بر اینکه کشورش هنوز از قلّه‌های دانش جهان بسیار عقب است، خواستار آن شد که ایران از مرزهای کنونی دانش در مهم‌ترین رشته‌ها عبور کند.

وی اما سبب این عقب‌ماندگی علمی را به دوران پهلوی‌ها و قاجارها مربوط دانست که به گفته او «ضربه‌ی سختی بر ایران وارد کرده و آن را از کاروان شتابان، فرسنگ‌ها عقب نگه داشته است.»

خامنه‌ای، چالش درونی نظام را عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریّتی اعلام کرد و مهم‌ترین عیوب را وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه‌ی وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی، استفاده‌ی اندک از ظرفیّت نیروی انسانی کشور، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن و سرانجام عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد و عدم رعایت اولویّت‌ها و وجود هزینه‌های زائد و حتّی مسرفانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی دانست و نتیجه‌ی اینها را مشکلات زندگی مردم از قبیل بیکاری جوانها، فقر درآمدی در طبقه‌ی ضعیف و امثال آن عنوان کرد.

وی تاکید کرد که نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر و به خصوص رژیم پهلوی، بسی کمتر است.

فساد همواره یکی از مشکلات جدی در جمهوری اسلامی ایران بوده است و از دیدگاه سازمان شفافیت بین‌الملل، این کشور در زمره فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد.

مطالعه‌ای که به سفارش فرهنگستان علوم، با سرپرستی فرامرز رفیع پور صورت گرفته که به روشنی نشان داد، برآوردهای سازمان شفافیت بین‌الملل بسیار سهل گیرانه و خوشبینانه بوده‌است و فساد اقتصادی در ایران، بسیار بیش از آن چیزی است که آن سازمان اعلام کرده بود.