.
.
.

دولت روحانی نسبت به سال گذشته 11 درصد بدهکارتر شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

بدهی دولت روحانی به بانک مرکزی در آذرماه سال 1397به بیش از 43 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به آذرماه سال گذشته 11.8 درصد افزایش یافته است.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، سه شنبه 23 بهمن، بانک مرکزی با انتشار آمار بخش پولی و بانکی ایران در آذرماه سال 1397 بدهی کل بخش دولتی شامل دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی را حدود 71 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

این آمار نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نسبت به آذرماه سال گذشته 11.8 درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته 34.1 درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در آذرماه سال گذشته 63 هزار میلیارد و در اسفندماه همان سال حدود 53 هزار میلیارد تومان بوده است.

در این میان، بدهی دولت به بانک مرکزی در آذرماه سال جاری نسبت به آذرماه سال گذشته 14.3 درصد افزایش یافته، به طوری که میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در آذرماه سال گذشته حدود 38 هزار میلیارد تومان و در آذرماه سال جاری حدود 44 هزار میلیارد تومان بوده است.

شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نیز در آذرماه سال گذشته 25 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بوده‌اند که میزان این بدهی در آذرماه سال جاری با رشد هشت درصدی به 27 هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین طبق اعلام بانک مرکزی از بخش پولی و بانکی کشور، در آذرماه سال جاری حجم نقدینگی از مرز 1.764 هزار میلیارد تومان گذشت و به 1764.5 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفندماه سال گذشته 15.3 درصد افزایش داشته است.

حجم نقدینگی در اسفندماه سال گذشته حدود 530.1 هزار میلیارد تومان و در آذرماه همان سال، 1445 هزار میلیارد تومان بوده که این آمار نشان‌دهنده افزایش 22.1 درصد حجم نقدینگی در آذرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

حجم پول در آذرماه سال جاری به 446.2 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به آذرماه سال قبل که 1.734 هزار میلیارد تومان بوده، 41 درصد افزایش داشته است.

حجم شبه پول نیز در این ماه حدود 1.520 هزار میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته، 19.5 درصد افزایش داشته است، به طوری که حجم شبه پول در این ماه 1.271 هزار میلیارد تومان بوده است.

به گزارش ایسنا، پول شامل انواع اسکناس، مسکوک و سپرده‌های دیداری که به صورت چک قابل رؤیت است، می‌شود و شبه پول را سپرده‌های غیردیداری از جمله سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت و حساب‌های پس‌انداز، اوراق قرضه و اسناد خزانه و به عبارتی دیگر کلیه اوراقی که برای نقد شدن آن به گذشت زمان قانونی نیاز است، تشکیل می‌دهند.