.
.
.

کابل: تهران هراس دارد آزادی‌های موجود در افغانستان به الگویی برای ايران بدل شود

«به همين دليل ايران طرفدار انديشه‌های ملاعمر در افغانستان است»

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

معین (معاون) وزیر امور خارجه افغانستان در واکنش به اظهارات محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران درباره امور داخلی افغانستان با یادآوری آزادی‌های موجود در این کشور گفت که «تهران هراس دارد آزادی‌های موجود در افغانستان به الگویی برای ایران بدل شود.»

ادریس زمان، معین سیاسی وزیر امور خارجه افغانستان با تاکید بر اینکه « مقامات وزارت امور خارجه ایران این روزها در نقش سخنگویان طالبان عمل می‌کنند» به شدت از سخنان جواد ظریف درباره امور داخلی افغانستان و روابط دولت این کشور وطالبان انتقاد کرد.

جواد ظریف در مصاحبه با یک تلویزیون هندی بنام (NDTV) گفت، «ناممکن است که طالبان در دولت آینده افغانستان هیچ نقشی نداشته باشند، اما این نقش نباید غالب باشد.»

ظریف افزود: «ما در منطقه و فراتر از آن، برای کمک به افغان‌ها در این تصمیم باید زمینه‌سازی کنیم نه این که تحمیل کنیم. فکر می‌کنم هیچ کس در منطقه، دولتی تحت سلطه طالبان را به نفع امنیت منطقه نمی‌داند. فکر کنم در این زمینه تقریبا یک اتفاق نظر وجود دارد.»

ادریس زمان در واکنش به این سخنان، گفت: «ايران از یک افغانستان دموكراتيک كه در آن آزادی بيان و حقوق مدنی و شهروندی تضمين شده باشد به شدت نگران است... رسانه‌ای آزاد (در ایران) وجود ندارد. دولت ایران در هراس است كه آزادی‌های موجود در افغانستان به الگو برای ايران بدل شود. به همين دليل ايران طرفدار انديشه‌های ملاعمر در افغانستان است.»

وحید عمر، سفیر افغانستان در ایتالیا نیز در پاسخ اظهارات ظریف، در صفحه توئیترش نوشت: «دوستان ایرانی ما؛ ما ممکن است که طالبان را وارد [قدرت] بکنیم یا نکنیم. اما از شما برای توصیه[ای که کردید] سپاسگذاریم. برای حسن همجواری متقابل، از شما می‌خواهم که قدرت را با سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران تقسیم کنید، کروبی و موسوی را آزاد کنید و با سعودی صلح کنید. زیرا که ما فکر می‌کنیم ایران برای شما خوب است.»