.
.
.

انجمن قطعه‌سازان ایران: از آغاز تحریم‌ها تاکنون 300هزار کارگر قطعه‌ساز بیکار شدند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن ایران، اعلام کرد که از ابتدای امسال به دلیل تحریم‌های اولیه و ثانویه ترامپ، صد هزار نفر تعلیق یا تعدیل شدند که معادل 20درصد از کل اشتغال مستقیم قطعه‌سازی است. این به معنای بیکاری 300هزار کارگر قطعه‌ساز کشور تا نیمه آذرماه است.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، یکشنبه 16 دسامبر «آرش محبی‌نژاد» درباره بیکاری کارگران قطعه ساز گفت: «تا اواخر آبان ماه، حدود 200هزار نفر از کارگران قطعه‌ساز بیکار شده‌اند و اگر در نظر بگیریم که در کل 550هزار کارگر در صنایع قطعه‌سازی در سطوح مختلفِ پایین‌رتبه، میان‌رتبه و بالارتبه، مشغول به کار هستند، عددِ اعلام شده برای تعدیل‌های گروهی، یعنی رقمِ 200هزار نفر، عمق فاجعه‌بار خود را بیشتر نشان می‌دهد».

وی افزود: «موج سوم تعدیل کارگران قطعه‌ساز در راه است و ما پیش‌بینی می‌کنیم که ظرف یکی، دو هفته‌ی آینده، 100هزار کارگر دیگر نیز بیکار شوند».

محبی نژاد با اشاره به تعدیل 100هزار کارگر دیگر در موج سوم تعدیل‌ها بیان کرد: «این به معنای بیکاری 300هزار کارگر قطعه‌ساز کشور تا نیمه آذرماه است؛ یعنی تا قبل از پایان آذر، بیش از نیمی از کارگران قطعه‌ساز کشور تعدیل شده‌اند. این خبر دردناک، تولید و شهرک‌های صنعتی کشور را به‌طور جدی تهدید می‌کند».

محبی‌نژاد گفت:«طی دو موجِ تعدیل، یعنی تا قبل از میانه آبان ماه 1397، 100 واحد قطعه‌سازی از 1200 کارخانه فعال در این حوزه، فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند؛ تعدادی نیز میزان شیفت‌های کاری و نرخ تولید خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده‌اند».

تعمیق و تداوم بحران اقتصادی و افزوده شدن بر ارتش بیکاران و کارگران و مزدبگیران طلبکار در ماه‌های آینده در ایران جایی برای خوشبینی حکومت باقی نمی‌گذارد. کاهش درآمدهای دولت به معنای افزوده شدن موجی دیگر بر سونامی بیکاری و اشتغال ناقص خواهد بود. با این وضعیت تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش سطح تولید افزایش ملموسی خواهد داشت. دستگاه‌های انتظامی و امنیتی حکومت نیز با چالش استهلاک در برابراعتراضات معیشت بنیاد مواجه است. در این فضا پیوند خوردن اعتراضات سیاسی با اعتراضات صنفی و اقتصادی مهار اعتصابات کارگری را اگر ناممکن نکند، بسیار دشوار می‌سازد.