.
.
.

کوچک‌تر شدن سفره مردم ایران با گران‌تر شدن مواد غذایی

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در کل کشور و طی ماه گذشته، به 47.5 درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دوشنبه 12 نوامبر، بر اساس آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در پایان ماه سپتامبر با 11.4 درصد رشد نسبت به ماه قبل از آن به 47.5 درصد رسید. این رقم در ماه اکتبر 36.1 درصد محاسبه شده بود البته در این محاسبه، نرخ تورم نقطه‌ای دخانیات نیز محاسبه شده است.

بر این اساس نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات برای دهک اول جامعه از 32.8 درصد در سپتامبر به 46.2 درصد در ماه اکتبر افزایش یافته است. این رقم برای دهک دوم جامعه نیز در ماه اکتبر به 47.3 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل از آن 12.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

دهک سوم شاهد بالاترین تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در ماه سپتامبر بوده به ‌نحوی که تورم نقطه‌ای از 35.4 درصد در ماه سپتامبر برای این دهک، به 47.8 درصد رسیده است.

در حالی که نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات برای دهک چهارم در ماه سپتامبر 35.7 درصد بود، این رقم در ماه اکتبر به 47.7 درصد افزایش یافت. همچنین این رقم برای دهک پنجم در اکتبر ماه سال 47.5 درصد بوده که نسبت به ماه قبل از آن 11.4 درصد رشد نشان می‌دهد.

اما تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات برای دهک ششم از 35.9 درصد در ماه سپتامبر به 47.3 درصد در ماه اکتبر رسیده است.

این رقم در ماه اکتبر برای دهک هفتم نیز 47.3 درصد محاسبه شده است که رشدی 11.4درصدی نسبت به ماه اکتبر داشته است.

تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات برای دهک هشتم در حالی در سپتامبر 47.0 درصد ارزیابی شده که این رقم در ماه قبل از آن برای این دهک 36.1 درصد بوده است.

دهک نهم اما شاهد کمترین نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در ماه اکتبر بوده به ‌نحوی که 46.0 درصد ارزیابی شده است. این رقم برای این دهک در ماه قبل از آن 35.6 درصد محاسبه شده بود.

این رقم برای دهک دهم نیز از 36.4 درصد در ماه سپتامبر به 46.5 درصد در ماه اکتبر رسیده که افزایشی 10.1 درصدی را نشان می‌دهد.