.
.
.

صندوق بین‌المللی پول؛ وضع اقتصاد ایران وخیم‌تر می‌شود و اقتصاد سعودی رو به رشد است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده، ایران تا دو سال آینده درگیر رکود اقتصادی خواهد بود، انقباض اقتصاد ایران در حال حاضر آغاز شده و تا دو سال دیگر به دلیل کاهش تولید نفت در اثر تحریم‌های امریکا ادامه خواهد داشت. اقتصاد ایران امسال وارد یک رکود شده و سال آینده به دلیل تحریم‌های آمریکا وضعیت وخیم‌تر خواهد شد.

بر اساس این گزارش که روز گذشته 8 اکتبر منتشر شده، صندوق بین المللی پول گفته نفت ایران که رانه اصلی اقتصاد این کشور است به دلیل کاهش صادرات نفت، 1.5 درصد تقلیل پیدا خواهد کرد و رشد اقتصادی 3.6 درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

در ماه می و قبل از اعلام خروج آمریکا از برجام، رشد اقتصادی ایران برای سال 2018 و 2019 ، چهار درصدد پیش‌بینی شده بود.

صندوق بین‌المللی پول گفته انقباض اقتصاد ایران در حال حاضر آغاز شده و تا دو سال دیگر درپی کاهش تولید نفت تحت تحریم‌ها ادامه خواهد داشت. این روند تا سال 2020 ادامه خواهد داشت.

صندوق بین‌المللی پول برای خاورمیانه نیز کاهش رشد پیش‌بینی کرده است. از نظر صندوق بین‌المللی پول در نتیجه جنگ تعرفه‌ها میان آمریکا و چین، رشد جهانی اقتصاد میانگین 3.7 درصد در سال 2018 و 2019 خواهد بود.

بر اساس این گزارش این صندوق برای پادشاهی سعودی افزایش رشد اقتصادی را پیش‌بینی کرده است. این افزایش به دلیل افزایش تولید خواهد بود.

این صندوق گفته رشد اقتصاد عربستان که سال گذشته 0.9 درصد بوده در سال 2018 به 2.2% و در سال آینده به 2.4 درصد خواهد رسید.