.
.
.

آزمایشگاه‌های پزشکی ایران در بحران به علت فساد و دلالی

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی استان های خراسان، با انتقاد از آیین نامه جدید تاسیس آزمایشگاه های پزشکی کشور از وجود شرایط بحرانی در آزمایشگاه های پزشکی ایران خبر داد و از عدم کنترل و نظارت بر آزمایشگاهها توسط اداره امور آزمایشگاه ها و سازمان های بیمه، ایجاد آزمایشات القایی، از بین رفتن زمینه رقابت، ورشکستگی بسیاری از آزمایشگاه های موجود، بیکار شدن پرسنل آزمایشگاه ها و عواقب مربوطه، ورود افراد غیر آزمایشگاهی و دلالان به عرصه خدمات آزمایشگاهی و ترویج فساد و دلالی در ارائه خدمات آزمایشگاهی انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سزاوار کمالی رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی استان های خراسان، جمعه 5 اکتبر گفت: آیین نامه جدید تاسیس آزمایشگاه های پزشکی در کشور، مغایر با قوانین و آیین نامه های قبلی است آن هم در شرایط فعلی که آزمایشگاه‌ها با بحران مواجه هستند.

وی افزود: تغییر آیین نامه ها در این مقیاس وسیع مشکلات فراوانی به همراه خواهد داشت. الگوهای مورد استفاده در این آیین نامه به تقلید از کشورهای دیگر است که با ساختار آزمایشگاه‌های کشور ما منطبق نیست.

کمالی اظهار کرد: به طور کلی نگاه وزارت بهداشت و آزمایشگاه مرجع سلامت به مقوله خدمات پزشکی و آزمایشگاهی عمدتا اقتصادی است در صورتی که اقتصاد در پزشکی صرفا به عنوان وسیله ای برای ارائه خدمات به مردم است. اگر اهداف اقتصادی جایگزین اهداف اعتقادی شود، اخلاق پزشکی از بین خواهد رفت در نتیجه زمینه رشد فساد در جامعه پزشکی فراهم می شود.

وی تصریح کرد: یکی از ضعف های عمده آیین نامه جدید آزمایشگاه های کشور، عدم نظرسنجی از انجمن های آزمایشگاهی و اساتید با تجربه آزمایشگاهی کشور است. بی تردید برای تدوین هر آیین نامه ای شایسته ترین افراد متخصص و دست اندرکاران آن رشته هستند، خصوصا در مورد تدوین آیین نامه ای که قرار است ساختار آزمایشگاه های کشور را به کلی دگرگون نماید بهره گیری از انجمن های علمی آزمایشگاهی و متخصصین و صاحب نظران کشور کاملا ضروری به نظر می رسد.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی استان های خراسان با اشاره به نظرسنجی به عمل آمده از انجمن های آزمایشگاه، اساتید باتجربه علوم آزمایشگاهی و روسای سابق آزمایشگاه مرجع سلامت گفت: مطابق نظر این همکاران، پیش نویس آیین نامه جدید تاسیس آزمایشگاه ها اشکالات زیادی دارد و در شرایط کنونی اجرای آن به صلاح آزمایشگاه ها و مردم نیست.