.
.
.

توافق احزاب کردستان ایران درباره ایجاد ستاد هماهنگی مشترک

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

در نشست رهبران پنج حزب کردی در دفتر سازمان خبات کردستان ایران درباره ایجاد ستاد هماهنگی مشترک توافق شد.

سایت کردانه روز سه‌شنبه 7 فوریه 2018 گزارش کرد رهبران حزب دمکرات کردستان ایران، حزب دمکرات کردستان، کومله انقلابی زحمتکشان کردستان ایران، کومله زحمتکشان کردستان و سازمان "خبات"(مبارز) کردستان ایران در دفتر این سازمان گردهم آمدند و درباره ایجاد ستاد هماهنگی مشترک احزاب کردستان ایران توافق کردند. این اهداف پیش از این با هدف توافق درباره ستاد هماهنگی مشترک بحث و تبادل نظر کرده بودند.

هدف از تشکیل این ستاد ساماندهی و هماهنگی فعالیت‌های احزاب کرد اعلام شده است.

کامل نورانی‌فر، عضو دفتر سیاسی سازمان خبات کردستان ایران در پایان این نشست در کنفرانسی خبری، گفت: "بر اساس دستور کاری کە پیشتر در مورد مرکز همکاری برای این نشست در نظر گرفته شدە بود، در مورد اولین مادە آن یعنی ایجاد مرکز همکاری بە توافق رسیدیم کە از این بە بعد همە جلسات و تلاش‌های مبارزاتی خود را در چارچوب ستاد همکاری‌های مشترک احزاب کردستان ایران ادامە می‌دهیم."