.
.
.

ده‌ها تن از زندانیان سیاسی ايران انتخابات را تحريم كردند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

بسيارى از زندانيان سياسى در زندانهاى مختلف ايران با نوشتن نامه هايى كه در شبكه ها ى اجتماعى منتشر شده و نسخه هايى از آنها به " العربيه" رسيده ، انتخابات رياست جمهورى پيش رو در ايران تحريم كرده اند.

13 تن اززندانيان سياسى زندان گوهر دشت (رجايى شهر) كرج، در نامه خود نوشته اند كه كانديداهاى رياست جمهورى در مناظره ها " هر کدام گوشه ای از فساد نهادینه و سیستماتیک رژیم را که مربوط به جناح های دیگر بود،‌ رو کردند و مانند مناظره های دو دوره قبل آنچه در نهایت آشکار و یا هویدا گردید این بود که شرط اساسی برای شرکت داشتن در آن (‌ نه 4٪‌بلکه کمتر از 2٪ ) افرادی که به انحاء‌ مختلف در قدرت دستی دارند،‌ این است که علاوه بر اینکه در مسابقه فساد و چپاول و قدرت با دیگر افراد شرکت کنند،‌ بلکه بدون وقفه در سرکوب و شکنجه و اعدام هر آنکس که به افشای حریم فساد سردمداران ولایت و نیروی سرکوبگر آن یعنی سپاه پاسداران جهل و جنایت و بسیج ضدمردمی می پردازد،‌ هیچگونه شک و شبهه ای به خود راه ندهند".

امضا كنند گان این نامه رضا اکبری منفرد ، ایرج حاتمی ، لطیف حسنی ، خالد حردانی ، امیر دوربین قاضیانی ، شاهین ذوقی تبار ، سعید شیرزاد ، حسن صادقی ، محمد مهدی فراخی شاندیز ، ابوالقاسم فولادوند ، ابراهیم فیروزی ، احمد کریمی و سعید ماسوری هستند.

انتخابات با نظارت بين المللى

امضا كنندگان در در نامه خود تاكيد كرده اند : از آنجائی که هر فردی با شرکت در نمایش انتخابات،‌ با آلوده کردن دست خود به خون جوانان آگاه و پاکباز این میهن راه را برای کشتارهای آتی و چپاول مملکت برای این جنایتکاران هموار می کند؛ ما زندانیان سیاسی- عقیدتی زندان گوهردشت کرج یکصدا و دست در دست دیگر اقشار میهن در زنجیر،‌ با تحریم این نمایش مسخره اعلام می نمائیم، ما خواهان یک انتخابات آزاد زیر نظر مراجع بین المللی برای رسیدن به یک جامعه آزاد و مبتنی بر حاکمیت و آزادی تمامی آحاد مردم،‌ بدون هیچگونه تبعیض جنسیتی و قومی،‌ دینی و ... مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشیم".

نقش دو جناح نظام در سركوبها

ابوالفضل فولادوند برادر ابوالقاسم فولادوند زنداني سياسي كه از روز انتخاب روحاني دستگير و درزندان گوهردشت بسر ميبرد ، در مصاحبه اى با " العربيه.نت"، در مورد بيانيه زندانيان براي تحريم انتخابات گفت: بيانيه برادر من و تعدادي از زندانيان سياسي از زندان گوهر دشت و ساير زندانها گوياي اين حقيقت است كه اين رژيم در تماميت آن جايي در بين مردم ايران ندارد".

فولادوند افزود:" مردم ايران آزادي ميخواهند و اين رژيم با هر دو جناحش ضد آزادي هستند و از سركوب و شكنجه و اعدام براي حفظ حاكميتشان بر مردم استفاده ميكنند واختلاف دو جناح رژيم بر سر سهم بيشتر از قدرت و ثروت است و فرقشان در شيوه واسلوب سركوب واعمال ديكتاتوري بر مردم است، خواسته زندانيان مانند همه مردم ايران برقراري حاكميت ملي است طبعاً رسيدگي به وضعيت ضد بشري زندانهاي ايران نيز يكي از خواسته هاي مقدماتي اين زندانيان ميباشد".

وى در ادامه گفت: " در جريان تبليغات انتخابات دو جناح رژيم گوشه اي از فساد و دزدي و چپاول را از يكديگر افشاكردند هرجناح گوشه اي از آنرا گفتند تا تابلويي هرچند ناقص از تماميت رژيم را ترسيم كنند، فعاليتهاي نيروهاي مقاومت در شهرهاي مختلف ايران عليرغم سركوب و خفقان در كنار بيانيه زندانيان منجمله برادرم گوياي اين حقيقت است كه بيش از 96 درصد از مردم ايران اين رژيم را نميخواهند و از آن ناراضي هستند حقيقتي كه قاليباف نيز به آن اعتراف كرده است".

تبعيض عليه همه

همچنين ، زندانیان سیاسی زندان اردبیل ، در نامه اى با بين اينكه " در کشور ما ایران ؛ بر خلاف دیگر جوامع دنیا انتخابات منحصر و محدود به یک طیف سیاسی و مذهبی خاص می باشد که در هر دوره قدرت میانشان دست به دست می شود " ، خاطر نشان كرده اند كه " در این میان به خاطر تبعیض رژیم سایر گروهها و جریانات و اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی از فرصت شرکت در این عرصه مهم ملی محروم و بی نصیب می باشند و هیچ سهمی در اداره امور کشورشان ندارند".

به گفته اين زندانيان " انتخابات ایران بر خلاف شعارها و وعده های بسیار زیاد فقط به یک سنت سیاسی تبدیل شده به طوری که فرآیند تشریفات به صورت نمادین برگزار می شود و علیرغم رأی و خواسته مردم متاسفانه افرادی از قبل تعیین و به صورت مهندسی شده برنده انتخابات اعلام می شود و رأی مردم ملاک قرار نمی گیرد. این این بی توجهی به رأی مردم خیانت بوده و توهینی آشکار به شعور و اراده شان می باشد."

انتخابات در خدمت منافع حزبي

در ادامه اين نامه آمده است: " پس در یک چنین فضای آشفته سیاسی شرکت در انتخابات هیچ مفهومی ندارد و شخصی که بایستی با رأی مردم انتخاب می شد از قبل مشخص شده و طبیعتأ هیچ تعهد و قدرت و اراده مستقلی از خودش در قبال خواسته و مطالبات مردم نداشته و در اجرای کشور سیاستهای کشور چه در حوزه داخلی و چه خارجی نخواهند داشت. فقط در خدمت تأمین منافع حزب خودش خواهد بود که در این صورت از اداره امور کشور و رسیدگی و حل مشکلات مردم عاجز و ناتوان خواهد ماند."

اين زندانيان در پايان نوشته اند:" حال با توجه به تشریح برخی مشکلات اساسی در خصوص انتخابات ما زندانیان سیاسی در بند از شما ملت فهیم و بزرگوار کشورمان انتظار داریم با آگاهی کامل و دیدی وسیع و با احساس مسئولیت نسبت به آینده و مسائل و مشکلات کشورتان تصمیم و موضع صحیح و منطقی اتخاذ نمایید. در انتخابات شرکت نکنید تا از اداره هر نوع ظلم و بی عدالتی و اجحاف رژیم در حق مردم جلوگیری به عمل بیاوریم".


تحريم انتخابات

در عين حال ، نامه ديگرى با امضاى 6 تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر، سعید شیرزاد ، بهنام موسیوند ، امیر امیرقلی ، زانیار مرادی ، سعید ماسوری و ابراهیم فیروزى ، منتشر شده كه آنها نيز از شرکت در انتخابات امتناع كرده و قضاوت و تصمیم نهایی را به عهده افکار عمومی گذاشتند.
در متن این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار کمپین "امتناع" در فيسبوك، قرار گرفته است ، آمده است كه " نه حتی حقی برای نه اين زندانيان معتقد هستند كه " در پس یک رفراندوم قانون اساسی (با نظارت نهاد های بین المللی) بستر را برای استقرار یک نظام دموکرات و پس از آن انتخاب گزینه های خوب برای اداره کشور از طریق منتخبان واقعی مردم فراهم کرد".