.
.
.

افزایش اتکای بودجه ایران به نفت و کسری بودجه 12 هزار میلیارد تومانی

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

بررسی بودجه سال 1396 شمسی نشان می‌دهد اتکای بودجه ایران به نفت 11 درصد افزایش یافته است. در حالی‌که 25 درصد بودجه سال 1395 ایران از محل درآمدهای نفتی بود، این مقدار در بودجه سال 1396 به 36 درصد رسیده است.

به گزارش تابناک وابستگی بودجه دولت ایران به نفت در سال 96 نسبت به سال 95 بیشتر شده است. در حالی که در سال 95، تنها 25 درصد از منابع عمومی بودجه دولت وابسته به درآمدهای نفتی بود، این رقم در سال 95 به حدود 36 درصد رسیده است.

قیمت هر بشکه نفت در قانون بودجه سال 95، 40 دلار برآورد شده است در حالی‌که این رقم در بودجه سال 96 به 55 دلار افزایش یافته است. بنابر محاسبات صورت گرفته، بر اساس ارقام مندرج در بودجه سال 96 به ازای هر یک دلار کاهش در قیمت نفت، درآمدهای دولت به میزان 2 هزار میلیارد تومان کاهش می یابد و از آن جایی که رقم فعلی هر بشکه نفت خام حدود 6 دلار کمتر از رقم پیش بینی شده در بودجه است، 12 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت با فرض ثبات شرایط فعلی محقق نمی شود.

بر اساس این گزارش «دورنمای بازار نفت در سال 2017» که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده است، قیمت در نظر گرفته شده از سوی دولت در بودجه سال 96 نسبت به قیمت برآوردی در بودجه سایر کشورهای صادرکننده، بالاتر است. به طور مثال قزاقستان نفت بشکه‌ای 40 دلاری، عراق 45 دلاری، کانادا 36 تا 43 دلاری، روسیه 40 دلاری، قطر 45 تا 49 دلاری را برای بودجه سال 2017 میلادی گنجانده اند. با این وجود ایران گران قیمت ترین نفت را برای بودجه سال 1396 پیش بینی کرده است.

همچنین پیش بینی صندوق بین المللی پول از متوسط قیمت سه نوع نفت خام برنت، وست تگزاس اینترمدیت و دوبی تا قبل از توافق نفتی اخیر و پس از آن به ترتیب معادل 50.6 و 51.2 دلار در نظر گرفته است و همچنین از آن جایی که قیمت سبد نفتی اوپک و ایران حداقل1 الی 2 دلار کمتر از نفت برنت است، در نظر گرفتن قیمت 55 دلار برای هر بشکه نفت خام، از بیش برآوردی برخوردار بوده و درآمدهای نفتی دولت را در صورت تحقق سایر شرایط مربوط به نرخ ارز و میزان صادرات نفت، می تواند با چالش مواجه سازد.