اوقاف کردستان عراق خواستار ممنوعیت ورود مقامات ایرانی به اقلیم شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
2 دقيقه (Reading time)

به گزارش سایت کوردستان میدیا وابسته به حزب دموکرات کردستان ایران، وزارت اوقاف حکومت اقلیم کردستان اعلام کرد کە هیچ کدام از احزاب سیاسی حق ندارند بە طور مستقیم و یکجانبە مسئولان رژیم ایران را بە کردستان دعوت کنند.

بر اساس این گزارش خبرگزاری‌های اقلیم کردستان طی اخباری به نقل از وزارت اوقاف و امور مذهبی حکومت اقلیم کردستان نوشتند که این وزارت "نسبت بە شرکت و حضور رژیم اسلامی ایران در کنفرانس شافعی کە در استان سلیمانیه برگزار گردید ابراز نگرانی کردە و نامەای اعتراضی بە دفتر روابط خارجی حکومت اقلیم کردستان ارسال کرد."

در این زمینە مریوان نقشبندی، مدیر روابط وزارت اوقاف حکومت اقلیم کردستان اظهار کرد، "هیچکدام از احزاب سیاسی حق ندارند، اقدام به دعوت از مسئولان رژیم اسلامی ایران کنند، چرا که چنین اقدامی مسئولیت حکومت اقلیم کوردستان است و اقدامی کە در کنفرانس شافعی سلیمانیه صورت گرفت، مغایر با دستوراتی است کە حکومت اقلیم کردستان اعلام کردە است.

این گزارش افزود "نقشبندی همچنین ابراز داشت کە منطقه، بە خصوص عراق و سوریه در مرحلە حساس فرقه ای قرار گرفتەاند و این درحال است کە رژیم اسلامی ایران بدون اطلاع قبلی کنفرانسی در سلیمانیە برگزار کردە و طی آن در خاک کوردستان بە شماری از جریانات سنی و نیز آمریکا و سایرین حملەور شدە است.

روز چهارشنبه یکم دیماە ١٣٩٥ خورشیدی، کنفرانس شافعی برای همزیستی در شهر سلیمانیە برگزار شد کە این کنفرانس از سوی وزارت اوقاف حکومت اقلیم کردستان بە شدت مورد انتقاد قرار گرفت.

همچنین مدیر روابط عمومی وزارت اوقاف کوردستان گفته کە هیئت اوقاف پارلمان کوردستان و اتحادیه علمای دین کردستان نیز از این کنفرانس مطلع نبودەاند.

بر اساس این گزارش محمد حسین شاهرودی نمایندە علی خامنەای رهبر ایران در سنندج در این کنفرانس شرکت داشت.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید