.
.
.

محكوميت شعارهاى " عرب‌ستیز" در روز كورش

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

شماری از سازمانهاى سياسى و حقوق بشرى ایرانی سر دادن شعارهاى "عرب‌ستیز" توسط برخی از تجمع کنندگان روز جمعه 28 اکتبر 2016 در پاسارگاد، را محكوم كردند.

"کانون مبارزه با نژادپرستی در ایران" با صدور بيانيه اى تاكيد كرد، شعارهایی مانند " کورش آریایی، تولدت مبارک"، " ما آریایی هستیم عرب نمی پرستیم"، " کورش پدر ماست، ایران وطن ماست" و "همش میگن دست خداست، هر چه بلاست ازعرباست" نشان می دهد که این، یک گردهمایی نفرت افکن، نکبت آمیز و نژاد پرستانه است، حتی اگر در ظاهر در مخالفت با رژیم اسلامی ایران باشد".

طبق اين بيانيه "این پدیده را پیشتر در سلام هیتلری تماشاگران مسابقه تیم های ایران و آلمان در سیزده آبان 92 در ورزشگاه آزادی، و در توهین های مکرر به ملیت های عرب و ترک در همین ورزشگاه و دیگر ورزشگاه های ایران دیده ایم".

کانون مبارزه با نژادپرستی در ایران افزوده:" فعالیت های حزب های سومکا و پان ایرانیست در دهه سی شمسی نیز در ظاهر در مخالفت با رژیم شاه بود اما سیرحوادث نشان داد که همان رژیم، بیشترین بهره را از آن شعارها و فعالیت ها گرفت".

سازمان حقوق بشر اهواز نيز با صدور بيانيه اى گفته "اين اولين بار نيست كه چنين شعارهاى نژادپرستانه عليه 400 مليون عرب سر داده مى شود و آخرين مورد آن در مسابقه فوتبال بين تیم های ملی ایران و قطر روز پنجشنبه اول سپتامبر 2016 (11 شهریور 95) بود كه تعداد قابل توجهى از تماشاگران در ورزشگاه آزادی، شعارهای نژاد پرستانه و لومپنی – راسیستی علیه عرب ها سر داده و به آن‌ها دشنام گفتند".

بيانيه اين سازمان افزوده " قبل از آن نيز شخصى به نام بهزاد پكس به بهانه مسابقه فوتبال تیم های النصر سعودى و پرسپوليس ايران، آوازى در سبك رپ تحت عنوان "عرب كش" خواند".

طبق اين بيانيه " سخنان توهین‌آمیز اكبر عبدى یکی از بازیگران ایرانی و برنامه هاى توهين آميز مختلف ديگرى در رسانه ها و تلویزیون رسمی ایران به عربها، اعتراض توده هاى عرب اهوازی را درپی داشت كه وى را وادار به معذرت خواهى به نحوه " عذر اقبح من الذنب" كرد".

سازمان حقوق بشر اهواز تاكيد كرده كه "در سال های گذشته نيز، شاهد شعارها و اشعار عرب ستیزی در رسانه ها و تماشاگران ورزشگاه ها و کوشش برخى شاعران ناسيوناليسم افراطى همچون اسماعیل خویی، محمد علی جلالی (مسحر)، مصطفی بادکوبه ای، هالو و همگنان شان برای ترویج و تحکیم احساسات و اندیشه های ضد عربی در ایران بوده ایم".

اين سازمان گفته " اگر چه برخی این تجمع را ضد رژیم حاكم قلمداد کرده اند، و آن را بازتاب مخالفت شهروندان ایرانی با سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم ارزیابی می‌کنند، اما شعارهای ضد عربى در این تجمع همسو و به نفع سياستهاى مداخله جويانه خونين اين رژیم در کشورهای عربی بود".

از ميان گروه‌های اپوزیسیون ايرانى تنها " سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) "بيانيه اى در اين خصوص صادر كرده كه در آن آمده كه برخى از شعارها عليه عربها "مشخصا نژادپرستانه است و نمی توان آن را تحت عنوان مخالفت با رژیم اسلامی توجیه کرد".

اين سازمان در بيانيه اش تاكيد كرده: "ابراز مخالفت با رژیم اسلامی با تاکید برآریائی بودن و طرح شعار علیه عرب ها، اشاعه نژادپرستی و نفرت پراکنی در میان مردم ایران و بین مردم ایران با مردم کشورهای عربی است."

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) با اشاره به امتداد تنوع ملی ـ قومی در ایران فراتر از مرزهای سیاسی کنونی آن، اعلام كرده كه " تلاش و مبارزه برای احقاق حقوق ملی ـ قومی ایرانیان که همه مردم ایران بتوانند در ایرانی آزاد و دمکراتیک با برابر حقوق زندگی مشترکی را ادامه بدهند، آنگاه کامل خواهد شد که به همسایگان کشورمان به  جای شعارهای ستیزگرایانه، ناسیونالیستی و راسیستی، پیام صلح و دوستی بدهیم و مشترکأ برای خاورمیانه عاری از نفرت و جنگ مبارزه کنیم."

اين سازمان ضمن محكوميت عرب ستیزی و شعارهائی که در گردهمائی پاسارگاد علیه عرب ها داده شد، رشد راسیسم را خطری برای ايران دانسته است.