.
.
.

21 زندانى سياسى اهل سنت كرد در زندان رجائی شهر اعدام شدند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

آخرين اخبار رسيده حاكيست كه 21 زندانی سنی مذهب کُرد در زندانى رجائى شهر كرج ، صبح روز سه شنبه، به طور دسته جمعى اعدام شدند. 17 نفر ديگر نيز از همين زندانيان در خطر اعدام قريب الوقوع هستند.

به گزارش "العربيه" ، موسى افشار، عضو كميته امور خارجه شوراى ملى مقاومت ايران، طى تماسى تلفنى به نقل از منابع موثق در داخل ايران گفت كه تا كنون جنازه 17 تن از 21 نفر از اعدام شدگأن توسط خانواده ها رويت شده است.

گفتنى است كه گارد ویژه زندان رجایی شهر کرج، از ديروز دوشنبه طی یورشی 37 تن از زندانیان سنی مذهب محکوم به اعدام ساکن در سالن ۱۰ این زندان را با دستبند، پابند و چشم بند تحت تدابیر شدید امنیتی به مکانی نامعلوم منتقل کرد.

شوراى ملى مقاومت اسامى 18 نفر از اعدام شدگان را به دست آورده كه عبارتند از : 1- احمد نصيري 2- ادريس نعمتي 3- آرش شريفي 4- پوريا محمدي 5- عبدالرحمان سنكاني 6- نصرالله مرادي7- بهروز شاه نظري8- بهمن رحيمي 9- عالم برماشتي 10- طالب ملكي 11- شهرام احمدي 12- سيد شاهو ابراهيمي 13- تيمورنادري زاده 14- فرزاد شاه نظري 15- كاوه ويسي16- كاوه شريفي17-فرشيد ناصري18- فرزاد هنرجو.

هنوز 17 زندانى ديگر در خطر اجراى حكم اعدام هستند. قبلا العربيه اسامى كليه 37 نفر از اين زندانيان محكوم به اعدام را منتشر كرده كه عبارتند از: 1- ﮐﺎﻭه ﻭﯾسي 2- ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺷﺎﻧﻈﺮي 3- ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻠكي 4- ﺷﻬﺮﺍﻡ أﺣﻤﺪي 5- ﮐﺎﻭﻩ ﺷﺮﯾفي 6- ﺁﺭﺵ ﺷﺮﯾفي 7- ﻭﺭﯾﺎ ﻗﺎﺩﺭﯼ ﻓﺮﺩ 8- ﮐﯿﻮﺍﻥ ﻣؤﻣني ﻓﺮﺩ 9- ﺑﺮﺯﺍﻥ ﻧﺼﺮالله ﺯﺍﺩه 10- ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﻣﺎﺷتي 11- بوﺭﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪي 12- أﺣﻤﺪ ﻧﺼﯿﺮي 13- ﺍﺩﺭﯾﺲ ﻧﻌمتي 14- ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻫﻨﺮﺟﻮ 15- ﺷﺎﻫﻮ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿمي 16- ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎﻭﺭ ﺭﺣﯿمي 17- ﺑﻬﻤﻦ ﺭﺣﯿمي 18- ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺭﺣﯿمي 19- ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﯾبي 20- ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮي 21- ﻣﺤﻤﺪﮐﯿﻮﺍﻥ ﮐﺮﯾمي 22- أﻣﺠﺪ ﺻﺎﻟحي 23- ﺍوﻣﯿﺪ بيوند 24- ﻋلي ﻣﺠﺎﻫﺪي 25- ﺣﮑﻤﺖ ﺷﺮﯾفي 26- ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠهي 27- ﺍوﻣﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩي 28 - قاسم آبسته 29- داود عبداللّهي 30- کامران شیخه 31- خسرو بشارت 32- أیوب کریمي 33- أنور خضري 34- فرهاد سلیمي 35- عبدالرحمان سنكاني 36- جمال موسوي 37- فرزاد شاه نظري.

سازمانهاى حقوق بشر ايرانى ميگويند كه عدام این زندانیان در حالی انجام گرفت که هیچ یک از ساز و کارهای حقوقی در پرونده این زندانیان عقیدتی اهل سنت اعمال نشده و حتی خانواده ها از اخرین دیدار با فرزندان خود محروم شدند و آنان از محاكمه عادلانه و حق دفاع از خود محروم بودند.