.
.
.

پشتیبانی ایران از تروریسم تحریمهای جدید را در پی خواهد داشت

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

اتهامات بین المللی علیه ایران برای آنچه که پشتیبانی از تروریسم خوانده می شود می تواند تحریمهای جدیدی برای این کشور به همراه بیاورد. دادگاه های کشورهای غربی اخیرا احکامی را برای جبران خسارت آسیب دیدگان عملیات تروریستی ای تصویب کرده اند که از سوی ایران پشتیبانی شده است.

اکنون باید دید که مکانیسم این تحریمهای جدید چیست و نتایج منفی آن چه خواهد بود.

به گزارش مرکز تحقیق و مطالعات خلیج، تهران اکنون دست به بازداشت شهروندان دوتابعیتی خود زده تا از این طریق به کشورهای غربی فشار بیاورد تا از تعقیب ایران در دادگاههای خود دست بردارند.

در آخرین اقدام، ایران از آمریکا برای تصرف اموالش در آن کشور به دادگاه عدالت بین المللی شکایت کرده است، اما بخاطر پشتیبانی ایران از عملیات تروریستی، این کشور احتمالا نمی تواند سودی از این شکایت خود ببرد.

در چنین شرایطی ایران نمی تواند از مزایای توافق اتمی خود با کشورهای غربی هم منتفع شود و سرمایه گذاران خارجی را به کشور دعوت کند، زیرا بعضی از شرکتهای ایرانی اکنون متهم به دست داشتن در برنامه موشکی این کشور هستند و این کشور ممکن است که با تحریمهای جدید روبرو شود.