.
.
.

امیرعبداللهیان از معاونت وزارت خارجه ایران برکنار شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران روز یکشنبه 19 ژوئن از مقام خود برکنار شد.

به گزارش خبرگزاریهای ایران، جواد ظریف، وزیر خارجه ایران روز یکشنبه طی حکمی حسین جابری انصاری، که پیش از این سخنگوی وزارت خارجه بود، را به جای امیرعبداللهیان، به معاونت عربی و آفریقای وزارت خارجه منصوب کرد.

امیرعبداللهیان از سال 2011 عهد دار معاونت عربی و آفریقای وزارت خارجه بود و از معدود مقامات این وزارتخانه است که از کابینه محمود احمدی نژاد به کابینه حسن روحانی، رئیس جمهوری کنونی ایران راه یافت.

ظریف در حکم خود امیرعبداللهیان را به سمت مشاور خود منصوب کرده است.