.
.
.

رد قوم گرایی دولتی از سوی هواداران تیم استقلال الاحواز

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

در زمانی که مردم عرب الاحواز دیگر سلطه تهران بر سرزمین خود را نمی پذیرند، و با لباسهای محلی عربی در بازی تیم استقلال الاحواز و ذوب آهن در روز جمعه 13 مه در محل استادیوم حضور یافتند، بازیکنان این تیم نیز حاضر نشدند که پرچمهای زرد رنگ دولتی را در ضدیت با کشورهای عرب منطقه به دست بگیرند.

به گزارش سایت "الوطن"، با وجود فشارهای شدید پلیسی، مردم شهر الاحواز ترجیح دادند با بدست گرفتن پوسترهایی از ملک سلمان بن عبدالعزیز، خادم حرمین شریفین و شیخ صباح الاحمد، امیر کویت بخاطر پشتیبانی آنها از هویت عربی و اسلامی مردم الاحواز قدردانی کردند.

در بازی روز جمعه تیم استقلال الاحواز موفق شد تیم ذوب آهن شهر اصفهان را شکست دهد به قهرمانی لیک برتر برسد.

در جریان این دیدار مردم شهر الاحواز در اعلام هویت عربی خود و رد اشغال فارس ها بر سرزمینشان شعار دادند، بطوریکه تلویزیون دولتی ایران از پخش زنده مسابقه صرف نظر کرد تا صدای مردم الاحواز به گوش دیگر اقوام ایران نرسد.

محمد حطاب الاحوازی، سخنگوی جنبش عربی آزادیبخش الاحواز به سایت "الوطن" گفت: مردم احواز از هر فرصتی برای اعتراض به سلطه فارس ها بر سرزمین خود استفاده می کنند، و مسابقات فوتبال بهترین فرصت برای رساندن صدای آنها به همگان است."

حطاب گفت که مردم احواز مخالفت خود با اشغال سرزمینشان را اعلام می کنند و خود را بخشی از جهان عرب می دانند.

منطقه الاحواز نامی دیگر از منطقه خودمختار "ولایت عربستان" است که در سال 1925 توسط رضاخان، فرمانروای ایران مورد هجوم قرار گرفت و بخاطر منابع نفتی آن اشغال شد.

بیشتر جمعیت منطقه الاحواز را عربها تشکیل می دهند که گرایشی به جمهوری اسلامی ندارند، و به همین دلیل دولت تهران سعی دارد تا با تشویق فارسها برای مهاجرت به این منطقه، ترکیب جمعیتی آن را دگرگون کند.