.
.
.

شعر "عرب ستيزانه" يك شاعر تاجيكی عضو فرهنگستان زبان فارسى

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

فعالان جامعه مدنى عربهاى ايران در واكنشى به انتشار شعرى از يك شاعر تاجيكی به نام صفر عبدالله ، كه عضو فرهنگستان زبان فارسى نيز هست، آن را "عرب ستيزانه" توصيف كرده وخواستار واكنش شاعران و فعالان جامعه مدنى ايران نسبت به ادامه گفتمان " نژاد پرستى وعرب ستيزى" شده اند.

بنا به گزارش سايت " آراز نيوز"، صفر عبدالله، كه مدیر تاجیکی بخش ایران‌شناسی دانشگاه آلماتی قزاقستان نيز هست، با تأسي از فردوسی شعرى تحت عنوان «مسیج به عرب مدّعی» نگاشته و عربها را " غلامك" و"سوسمار خور" و «کیچ ـ کیچ» توصيف كرده است. شاعر در توضیح «کیچ ـ کیچ» میگوید «لفظی که با آن بزها را بخوانند.".

بنا به اين گزارش معلوم نیست بر چه اساسی در سال گذشته نشان طلای‌ «وحدت» قزاقستان به صفر عبدالله اعطا شده است. وى از دوستان نزدیک غلامعلی حداد عادل رئيس فرهنگستان زبان فارسى در ايران نيز مى باشد.

سازمان حقوق بشر اهواز، طى بيانيه اى توهين هاى عرب ستيزانه اين شاعر شووينست را محكوم كرده و آن را در ادامه گفتمان نژادپرستی رايج در ايران عليه عربها و ساير مليتهاى غير فارس در ايران دانسته و از فعالان ، روشنفكران ، شاعران و فعالان سياسى و مدنى خواسته تا نسبت به ادامه گفتمان نژادپرستى وراسيسم وعرب ستيزى در ايران موضع گيرى نموده و اين رفتارها و گفتمانها را محكوم كنند.

كانون مبارزه با نژاد پرستي وعرب ستيزي در ايران، هم در بيانيه اى اشعار اين شاعر تاجيكى را در ادامه اشعار عرب ستيزانه " بادکوبه ای و عالی پیام و دیگر شاعران و قلم بدستان چشم دریده ضد عرب " تلقى كرده است.

طبق بيانيه اين كانون " صفر عبدالله، ابواب جمعی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در یکی از سروده های خود ، به تحقیر عرب ها پرداخته است. ما، گواه مخالفت دو سال پیش این فرهنگستان با اجرای اصل پانزده قانون اساسی و ممانعت از آموزش عرب ها و دیگر ملیت های غیر فارس در مدارس، به زبان مادری شان بوده ایم. اکنون – اما - می بینیم این فرهنگستان، که ریاست اش با حداد عادل است، به تریبون نفرت پراکنی و دگر ستیزی شاعران کم مایه ای چون صفر عبدالله بدل شده است".

در ادامه اين بيانيه آمده: " ظاهرا از دید حداد عادل و دیگر فرهنگستانیان، ملیون ها عرب در ایران، انیرانی اند و این شاعرک تاجیک، ایرانی! ".