.
.
.

ظریف: نگران اختلاف نظرهای داخلی هستم

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز پنجشنبه 10 مارس گفت نگران است به خاطر اختلافهای داخلی از فضای پسابرجام استفاده نشود.

ظریف در گفتگو با سالنامه "اعتماد" و در پاسخ به انتقادها از خود گفت: "مقداری از سختی سال (جاری)، به واسطه فشارهایی بود که در داخل برما وارد شد."

بخشی از گروههای قدرت در ایران از ظریف و تیم مذاکره کننده اتمی ایران انتقاد می کنند که بیش از حد در مذاکرات اتمی به طرف غربی امتیاز داده است.

ظریف مخالفان داخلی را به "سهل انگاری" متهم کرد که در پی توافق اتمی ایران با قدرتهای جهانی می خواهند "فرصت سوزی" کنند.