سازمان‌های عضو کنگره مليت‌هاى ايران فدرال،هجوم به سفارت سعودى را محكوم كردند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
13 دقيقه (Reading time)

سازمانهاى عضو کنگره مليت‌هاى ایران فدرال با صدور بيانیه‌ای هجوم به سفارت و كنسولگرى پادشاهى عربى سعودى در تهران و مشهد را محكوم كرده و آن را مغاير با اصول و قوانين بين المللى و مبانى حسن همجواری دانسته، قطع رابطه با رژیم ایران را گامى درست ارزيابى كردند. سخنگویان و رهبران اين سازمان‌ها طى مصاحبه با " العربيه.نت" دخالت رژيم جمهورى اسلامى ایران در امور كشورهاى عربى را محكوم كرده واين دخالت‌ها را مسبب بى‌ثباتى و نا امنى در منطقه دانستند.

عبدالله مهتدى، دبير كل حزب كومله كردستان ايران، در گفتگو با "العربيه.نت" در واكنش به حمله به سفارت سعودی در تهران و كنسولگرى اين كشور در مشهد، گفت:" این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی بر خلاف قوانین جهانی و تعهدات بین‌المللی خود، حمله به سفارتخانه‌های خارجی را راه می‌اندازد. مگر قبلا در سال ۱۹۷۹ سفارت آمریکا را اشغال نکردند؟ خود آیت الله خمینی اشغال غیرقانونی سفارت آمریکا را «انقلاب دوم» پس از انقلاب اسلامی و مهمتر از انقلاب اول نامید. مگر در سال ۱۹۸۷ یک بار دیگر سفارت کشور سعودی را مورد حمله قرار نداده بودند؟ مگر در سال ۲۰۱۱ سفارت بریتانیا را هم مورد تعرض قرار ندادند و غارت نکردند؟ بنابراین این ادعا که این نوع حملات خودجوش بوده و توسط مردم معترض صورت گرفته به هیچ وجه صحت ندارد. این افراد که در ایران به نام «لباس شخصی‌ها» شناخته می‌شوند، توسط سپاه پاسداران سازماندهی شده و مستقیما به بیت رهبری آیت الله خامنه‌ای مربوطند".

آقاى مهتدى در ادامه گفت: " سالهاست که جمهوری اسلامی سیاست عرب‌ستیزی در کشور و در منطقه را تعقیب می‌کند و دخالت‌های مخرب خود در کشورهای منطقه را ادامه می‌دهد. به نظر می‌رسد که در دوره اخیر دنیای عرب به اتفاق نظری برای ایستادگی در برابر این آشوبگری‌ها رسیده است. جمهوری اسلامی به دنبال توافق هسته‌ای با کشورهای پنج به اضافه یک، در سیاست خارجی و منطقه‌ای خود تعرضی‌تر و بی مهاباتر عمل می‌کند ولی در جبهه داخلی به هیچ وجه قوی نیست و دچار مشکلات متعدد و لاینحل می‌باشد. به همین دلیل اقدام دیپلوماتیک دنیای عرب بدون شک بر جمهوری اسلامی تأثیرگذار خواهد بود و انزوای بین المللی آن را تشدید خواهد کرد."

دبير كل حزب كومله كردستان ايران درباره وضعيت‌هاى مليت‌ها واقليت‌هاى ملى و مذهبى ايران گفت: " جمهوری اسلامی ایران کشور را به زندان خلق‌ها و ملیت‌ها و مذاهب مختلف تبدیل کرده است. سهم آنها تبعیض و محرومیت و زندان و اعدام و تحمیل فضای امنیتی است. به همین دلیل این مناطق همواره در مبارزه برای حقوق خود و برای تغییر نظام سیاسی ایران به یک نظام دموکراتیک و عادلانه و فدرال در صف مقدم قرار دارند. جمهوری اسلامی نخواهد توانست برای همیشه این وضع را تحمیل کند. یک ایران آزاد و مسئول که با مردم خود و با همسایگانش در آشتی بسر برد میتواند و باید جایگزین حاکمیت کنونی شود".

عليرضا اردبيلى، فعال آذربايجاني و مدير سايت "تريبون" كه اخبار آذربايجان وملیت‌هاى مختلف و مساله ملى در ايران را پوشش مى دهد، هجوم به سفارت و كنسول گرى پادشاهی عربی سعودى در تهران و مشهد را ناشى از اعتقاد رژيم ايران به "نظريه رعب" دانست و گفت:" رفتار جمهوری اسلامی ايران در سطح منطقه‌ای و در متن روابط بين المللی، از منطق حاكم بر عمل گروه‌های بزهكار حرفه‌ای تبعيت می‌كند. رهبران رژيم جمهوری اسلامی با يک برداشت مورد مناقشه از "نظريه رعب" در قرآن و تاريخ صدر اسلام، در اين 37 سال معتقد بوده اند كه اگر يک نيروی كوچك شرور، بتواند با برهم زدن اصول شناخته شده روابط بين المللی و عرف ديپلماتيک، نشان دهد كه قصد و توان انجام هر ديوانگی ممكن به هر بهايی را دارد، موفق به انجام كارهای بزرگی خواهد شد".

آقاى اردبيلى معتد است كه " تصوير شعله‌های آتش در نمايندگي‌های كشور عربستان برای هر شهروند كشورهای اسلامی منطقه، گوياتر از هر تبليغات ايدٸولوژيک، ماهيت جنگ طلبانه و نابخرادنه سياست‌های جمهوری اسلامی ايران را به روشنی نمايان می‌كند. تلاش جمهوری‌ اسلامی ايران در جهان اسلام مبنی بر دعوت به جبهه واحد در برابر "دشمنان اسلام" در تضاد آشكار با حمايت از جنايات رژيم اسد، روسيه و به آتش كشيدن سفارت يک كشور مسلمان همسايه است و اين تضاد به راحتی قابل توجيه نخواهد بود. شعار "وحدت اسلامی" و شراكت با روسيه و رژيم اسد در قصابی اهالی يک كشور اسلامی، جنايتی آشكارتر از آن است که جمهوری اسلامی بتواند با "نظريه رعب" يا "صدور بحران" آنرا رفع كند. خون تک تک قربانيان سوری، دامن رهبران جمهوری اسلامی را خواهد گرفت و از مثلت جنايتكارانه "سوريه، ايران، روسيه" رژيم اسد و جمهوری اسلامی ضعيف‌ترين حلقه­‌های اين باند جنايت هستند كه هيچ شانسی برای بقا ندارند".

اين فعال آذربايجانى"دامن زدن رژيم به تضاد شيعه و سنی در منطقه" را عملى "نابخردانه" توصيف كرد و گفت:" بخش مهمی از ملل تحت ستم ايران پيروان تسنن هستند. تحريک شيعيان در كشورهای دارای اكثريت اهل سنت، با هيچ منطقی به نفع رژيم ايران كه در شرق، غرب، شمال و جنوب مملكت در مرزهای خود دارای اقليت‌های غيرفارس و غير شيعه هستند، نيست. در ثانی هيچ آدم دانايی نمی‌تواند با توليد بحران در كشورهای حول و حوش خود، اميدوار به ايجاد امنيت برای خود باشد. در همه جای دنيا و در همه تاريخ، تحولات منفی و مثبت حالتی جمعي و منطقه‌ای داشته‌اند و وجود يک "جزيره ثبات" در محاصره دريايی از آتش، توهمی بيش نبوده است. راه حل ايران و بقيه كشورهای منطقه، صلح در داخل با شهروندان و رعايت حقوق اقليت‌ها و همكاری با همسايگان برای كم‌رنگتر كردن مرزهای سياسی موجود و همكاری دولتی و مردمی در همه سطوح با هدف انتگراسيون منطقه‌ای و جهانی است".

ناصر بلیده ای، سخنگوی حزب مردم بلوچستان ایران، با محكوميت هجوم به سفارت و كنسولگرى پادشاهی عربی سعودى، گفت:" ایران تا هنوز نقش خود را به عنوان یک کشور در جهان مدرن پیدا نکرده است. ایران نه با مردم خود بخصوص ملیت‌های همانند بلوچ و عرب رفتاری انسانی به عنوان یک دولت دارد . نه با کشورهای همسایه بر اساس حسن نیت همجواری رفتار می کند. ایران به قوانین بین المللی احترام نمی گزارد. با حمله به سفارت عربستان سعودی در واقع رژیم ایران می‌خواست نشان بدهد، که به قوانین بین‌المللی احترام نمی گذارد. و خود را بالاتر از قانون می‌داند.

از نظر آقاى بليده اى " اقدام کشورهاى عربى در قطع رابطه با رژیم ایران، عکس العمل مناسبی است. اما کافی نیست باید عکس‌العمل‌ها شدیدتر باشد و رژیم ایران باید بیشتر در جهان ایزوله می‌شد".

در عين حال ، بليده‌اى خواستار حمايت از جنبش ملت‌هاى تحت ستم در ايران از سوی کشورهای همسایه و به رسمیت شناختن اين جنبش‌ها شد.

ياسين غبيشى، نماينده حزب تضامن دمكراتيک اهواز، حمله به سفارتخانه‌های دول خارجی را جزیی از سیاست نظام ایران برای بحرانی کردن خاورمیانه دانست و گفت:" سپاه قدس که سیاست خارجی خاورمیانه‌ای نظام را در دست دارد، برای حمایت از سازمان‌های تروریستی که در عرض 22 سال اخیر بوجود آورده به بهانه حمایت از مسلمین جهان، دست به ماجراجویی‌های سیاسی و نظامی می‌زند. از طرف دیگر شکست‌ طرح‌های سپاه قدس در یمن و عقیم ماندن عملیاتش در سوریه که با ورود روسیه عملا نظام و سپاه قدس در دمشق هیچ کاره شدند، احتیاج به بحران‌سازی در منطقه دارد تا اذهان عمومی داخل و خارج را از شکست‌های منطقه‌ای خود دور کند".

وى افزود: موضع حزب تضامن دمکراتیک اهواز کما فی السابق، سازمان ها و نیروهای نظامی مرتبط با نظام ایران و سپاه قدس را به مثابه سازمان‌های تروریستی می‌داند که هیچ تفاوتی با القاعده و داعش نمی‌دارند و در کشتن مردم و بیگناهان سهیمند این عمل به هر شکلی محکوم است، بخصوص که حزب تضامن و مردم عرب ایران از اولین قربانیان تروریستی سپاه پاسداران و نظام ایران هستند".

بنا به گفته غبيشى " بدون شک قطع روابط سیاسی با رژیم ایران که عامل تروریسم دولتی در منطقه است و طى 30 سال گذشته به بهانه مبارزه با استکبار، چندین سازمان تروریستی از جمله حزب الله لبنان، جهاد اسلامی، و سازمان‌های تروریستی در جزیره العرب و بیش از 7 سازمان مخرب و تروریستی در عراق با عنوانین مختلف بوجود آورده است، نمی‌تواند به عنوان یک نظام صالح و مفید در منطقه با آن ارتباط داشت، و نهایتا ایران و سپاه پاسداران دچار صدمات زیادی در نتیجه قطع روابط سیاسی خواهند شد".

نماينده حزب تضامن دمكراتيک اهواز خاطر نشان كرد: " اوضاع امنیتی و سرکوب در مناطق ملیت‌ها در ایران با روی کار آمدن دولت حسن روحانی هیچ تغییری نکرده است، زیرا افزون بر اینکه نیروهای سرکوبگر سپاهی و بسیجی همچنان به همان سیاست برخورد امنیتی با ملیت‌ها و محرومیت آنها از حقوق اولیه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ادامه می‌دهند، دولت روحانی و هم اطلاح‌طلبان هیچ اهمیتی به خواسته‌های ملیت‌ها نمی‌دهند و بیشتر تمرکز آنها بر نجات نظام از سقوط در نتیجه بحران‌های اقتصادی و سیاسی است و متاسفانه حفظ منافع نظام برای دولت از منافع مردم و بخصوص قوميت‌ها در ایران بسیار با اهمیت‌تر است و بطوریکه آقای روحانی تا کنون نتوانسته است که حتی به وعده‌های انتخاباتی خود برای انجام صلاحات و لغو فضای امنیتی و ایجاد کار در مناطق ملیت‌ها کاری انجام دهد".

شاهو حسینی، نماینده حزب دمکرات کردستان ایران در خارج از کشور، اقدام اخیر جمهوری اسلامی ایران در حمله به سفارت و کنسولگری سعودی در تهران و مشهد را به نمايندگى از حزب خود محكوم كرد و گفت:" جمهوری اسلامی ایران همیشه برای بقای خود بحران زایی می کند و از این بحران‌ها برای سرکوب در داخل و بهانه دست درازی هایش در دیگر کشورها استفاده می‌کند".

وى افزود:" افرادی در داخل رژیم ادعا می‌کنند که گویا این حملات کار افراد خودسر بوده است. اگر خودسر به معنی کسی است که قوانین و عرف پذیرفته شده را قبول ندارند، در این صورت خامنه‌ای و علم الهدا، امام جمعه مشهد، خود اولین افراد خودسر هستند. آنها اصولا هیچگونه قوانین انسانی و بین‌المللی را نمی‌پذیرند. چنین فکر و دیدگاهی نیز مسلما حمله به سفارتخانه یک کشور را موجه می‌داند. چه بسا علم الهدا نیز اذعان کرد که این حمله کار افرادی انقلابی بوده است نه خودسر".

حسينى معتقد است كه " این ادعای جمهوری اسلامی که مخالف اعدام فرد یا افرادی در کشور سعودی است، یک ادعای خنده دار بیش نیست. چون در واقع ایران همواره جزو سه کشور اول دنیا در رابطه با تعداد اعدام ها بوده است".

نماینده حزب دمکرات کردستان ایران گفت:" تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، تروریسم هم وجود دارد. صدور انقلاب، یکی از

ارکان اصلی جمهوری اسلامی است. با توجه به همین رکن، رژیم، در کشورهای منطقه دخالت و دست اندازی می‌کند و به تبع آن با واکنش این کشورها نیز مواجه می‌شود".

شاهو حسينى با استقبال از اقدام اخیر برخی کشورهای منطقه در راستای قطع یا کاهش سطح رابطه با رژیم ایران، آن را " یک شروع جدی در راستای کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی" دانست ولى معتقد است كه اين اقدام" کافی نیست و در این راستا لازم است که اقدامات دیگری نیز انجام شود و از تمام پتانسیل‌های موجود، برای مبارزه با جمهوری اسلامی استفاده کرد".

آقاى حسينى مى گويد " کشورهای دمکرات و آزادیخواه که برای آزادی و دمکراسی و حقوق بشر مبارزه می‌کنند، اینک خود با حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته و خطر جمهوری اسلامی نیز متوجه آنها شده است. این کشورها اما در راستای کمک و همکاری با نیروهای دمکرات اپوزیسیون، به ویژه ملیت‌های تحت ستم ایران، کوتاهی کرده‌اند. با همکاری یکدیگر مسلما خواهیم توانست در راستای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، موثرتر مبارزه کنیم".

وى افزود:" ملیت‌های ایران و به ویژه ملت کرد، از ابتدای سرکار آمدن جمهوری اسلامی، حقوق خود را درخواست نمود، ولی با سرکوب از سوی رژیم مواجه شد. امروز، تمام ملیت‌های ایران در عرصه حضور دارند و حقوق حقه خود را طلب می‌کنند و در این راستا مبارزه می‌کنند. ما ملیت‌های تحت ستم، با توجه به درد و هدف مشترکی که داریم، ائتلافی تحت عنوان کنگره ملیت‌های ایران فدرال تشکیل داده‌ایم که گسترده‌ترین و با سابقه‌ترین ائتلاف در اپوزیسیون جمهوری اسلامی می‌باشد".

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید

  • فعال‌سازی حالت خواندن
    100% Font Size