.
.
.

وزیر بهداشت ایران: حادثه منا از اراده سعودی خارج بود

هاشمی از تلاشهای سعودی در ارائه خدمات درمانی تشکر کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

وزیران بهداشت دو کشور پادشاهی سعودی و ایران در جده دیدار کردند تا انتقال اجساد ایرانیان کشته شده در ازدحام منی را سازماندهی کنند. آنها همچنین توافق کردند تا به تماسها برای آگاهی و مراقبت از مجروحان این حادثه ادامه دهند.

این دیدار در روز چهارشنبه 30 سپتامبر بین مهندس خالد بن عبدالعزیز الفلح، وزیر بهداشت پادشاهی سعودی و همتای ایرانی او حسن هاشمی در جده برگزار شد، و در آن روابط دوجانبه بین دو کشور و وضعیت زائران ایرانی، انتقال اجساد کشته شدگان ازدحام صبح عید قربان و همچنین مراقبت از مجروحان در بیمارستانهای سعودی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

وزیر ایرانی از تمام تلاشهای پادشاهی سعودی در رویارویی با این حادثه و ارائه خدمات بهداشتی اضطراری تشکر کرد و گفت که این حادثه از اراده پادشاهی سعودی خارج بوده است.

این سخنان وزیر بهداشت ایران پس از آن بیان شد که روز چهارشنبه علی خامنه ای، رهبر ایران پادشاهی سعودی را مورد حمله لفظی قرار داد.