.
.
.

هشدار درباره تنش‌هاى قومى و اجتماعى و پیامد امنیتی انتقال آب کارون

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

دبیر انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان با اشاره پیامدهای امنیتی انتقال آب از سرشاخه های کارون گفت: نزاع بر سر پرونده های انتقال آب نزاع دانش نیست بلکه نزاع قدرت است".

به گزارش خبرگزاری دولتی "ایرنا"، داریوش بهمئی ضمن غیرعلمی خواندن طرح های انتقال آب گفت: امروزه طرح های انتقال بین حوضه ای به دلیل پیامدهای زیست محیطی منسوخ شده است، این در حالیست که ایران در نیم قرن اخیر به این طرح ها رو آورده، و مهم تر از آن طرح های انتقال آب در کشور بدون مجوز زیست محیطی اجرا شده یا در حال اجراست".

تنش هاى قومى واجتماعى

بهمئى معتقد است كه اين " بى عتدالتى و نابرابرى تنش هاى قومى و اجتماعى به وجود مى آورد"، وی مى گويد : حس بی عدالتی، نابرابری، پایمال شدن حقوق و کاهش مشارکت سیاسی و واکنش به دولت مرکزی، تضعیف همگرایی و افزایش واگرایی نسبت به مرکز، تنش قومی اجتماعی و زمینه نفوذ تجزیه طلبانه در نتیجه انتقال آب کارون اتفاق می افتد به عبارتی نتیجه می شود که بین انتقال آب کارون با تهدید امنیت ملی ارتباط وجود دارد."

این فعال محیط زیست تصریح می کند: دلایل علمی زیادی برای رد طرح های انتقال آب وجود دارد اما نزاع بر سر پرونده های انتقال آب نزاع دانش نیست بلکه نزاع قدرت است".

آب كارون براى كشاورزى استانهاى مركزى ايران

دبیر انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان نیز معتقد است: آب کارون برای مصارف کشاورزی یزد و اصفهان و کرمان و استان های مرکزی منتقل می شود زیرا مقایسه حجم آب منتقل شده و نیاز آب شرب جمعیت این استان ها به ویژه اصفهان این مساله را ثابت می کند که حتی در سال های آینده مشکلی از بابت آب شرب در این استان ها وجود نخواهد داشت."

داریوش بهمئی با اشاره به تشدید بی آبی کارون در نتیجه طرح های انتقال آب، می افزاید: حجم این رودخانه اکنون از 21 میلیارد مترمکعب در دوره پرآبی به شش میلیارد مترمکعب رسیده است به طوری که سهم آب شرب شهرها و روستاها، سهم کشاورزی و سهم زیست محیطی خلیج هم از آن تامین نمی شود و با انتقال آب، وضع از این هم بدتر می شود.

به گفته وی، «هنوز تعدادی از شهرها و بسیاری از روستاهای خوزستان دسترسی به آب شرب ندارند یا آب شرب آنها نامناسب است این در حالی است که طبق برنامه ریزی ها باید آب اهواز، آبادان، خرمشهر و حومه ها از کارون تامین شود» اما وزارت نیرو منبع تامین آب این شهرها را اکنون از کارون به کرخه تغییر داده است. بهمئی اضافه می کند: «بیلان کارون در خوزستان 14 میلیارد مترمکعب منفی است به این معنی که آب مورد نیاز برای مصارف حوضه کارون 14 میلیون مترمکعب از منابع موجود از آورد حوضه بیشتر است.»

مشاور استانداری در امور آب نیز گفته است: آب آشامیدنی، دستاویزی برای انتقال آب کارون شده است و من به جد معتقدم حتی برای شرب هم نباید آب کارون منتقل شود. «مهدی قمشی» تاکید کرده بود: حتی با فرض اینکه استان های مرکزی مشکل آب شرب دارند، باید راه های دیگری را برای تامین آب آنها انتخاب کرد و طرح انتقال آب بهشت آباد برای شرب هیچ توجیهی ندارد چه رسد به کشاورزی و صنعت. وی با بیان اینکه انتقال آب کارون با هدف تامین آب کشاورزی و صنعت صورت می گیرد، افزوده بود: طرح کوهرنگ 3 که پارسال بهره برداری شده نیز برای انتقال 250 میلیون مترمکعب از سرشاخه های کارون برای کشاورزی در اصفهان است چون این استان مشکل آب آشامیدنی ندارد، اما بحث این است که آنها نمی خواهند روی مدیریت تقاضای آب فکر کنند و قانع به آب موجود هم نیستند و به سهم بزرگی از کارون چشم دوخته اند.

آب و آتش

دبیر انجمن صنفی مهندسان صنعت آب استان همچنین از نادیده گرفتن اثرات اجتماعی پروژه ها انتقاد می کند و می افزاید: تاثیر سیاسی اجتماعی طرح های انتقال آب در حوضه آبریز باید بررسی شود زیرا هرگونه تغییر در این حوضه به معنی دستکاری طبیعت و تغییرات زیست محیطی است که منجر به تغییر مسیر زندگی انسان های ساکن آن حوضه آبریز می شود. بهمئی با اشاره به تحقیقی که درباره تاثیرات سیاسی اجتماعی انتقال آب کارون بر مردم اهواز انجام داده می گوید: این تحقیق نشان می دهد که افکار عمومی منطقه کاملا با انتقال آب رودخانه های خوزستان مخالف هستند همچنین نشان می دهد که بین طرح های انتقال آب کارون و واکنش های سیاسی اجتماعی شهروندان و روستانشینان شهرستان اهواز رابطه وجود دارد."