.
.
.

نامه فعالان کارگری به سازمان ملل پیرامون وضعیت کارگران ایران

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

شاهرخ زمانی و سعید شیرزاد، دو فعال کارگری و زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج، در نامه ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، خواستار توجه به وضعیت حقوق کارگران شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، این دو فعال در نامه خود آورده اند: "با توجه به اینکه در روزهای آینده شما گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه خواهید داد، از شما می خواهیم که در گزارش خود وضعیت کارگران را نیز مورد بررسی قرار دهید.

در حال حاضر طبقه ی کارگر ایران با بیش از ۱۴ میلیون نفر که به همراه اعضای خانواده هایشان تعداد آنها به بیش از ۵۰ میلیون نفر می رسد، دارای شرایط غیر انسانی می باشد از جمله:

حقوق یک چهارم زیر خط فقر و همچنین رد شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری در این رابطه، نبود قانون الزامات ایمنی و بهداشتی برای کارگران، قرار دادهای سفید امضا و موقت، عدم اجازه هرگونه تجمع اعتراضی و صنفی، سرکوب تظاهرات ۱ می و تمامی تظاهرات های کارگری و نیز سرکوب و بازداشت تعداد کثیری از معلمین در اعتراضات اخیر، عدم اجازه تشکیل هرگونه سندیکا و صنف کارگری، تشکیل خانه های ضد کارگری از جانب خود رژیم در مقابل تشکل های مستقل کارگری، بازداشت فعالین کارگری و محکوم کردن آنها به حبس، اخراج کارگران در صورت هرگونه تحصن و اعتراض به شرایط کارگری، منع فعالیت های قانونی در عرصه آزادی تشکل و اعتصاب برابر با میثاق های مورد قبول جمهوری اسلامی در آزادی ایجاد تشکل های مستقل کارگری، نظامی کردن موسسات و کارخانه های بزرگ از طریق حراست و بسیج مسلح، بردگی ۹۴ درصدی کل نیروهای کار از طریق قرار دادهای موقت و سفید امضا، حضور نمایندگان دولتی در سازمان جهانی کار و عدم حضور نمایندگان واقعی کارگران، پذیرش نمایندگان دولتی از جانب سازمان جهانی کار و غیره.

لذا ما فعالین کارگری در زندان ضمن در خواست از شما برای پیگیری مطالبات کارگران، همچنین خواستار تمدید ماموریت شما از جانب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می باشیم."