.
.
.

عملکرد ضعیف بانکهای ایران در بازار سرمایه

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

بانکهای ایران در سال مالی 93 عملکرد ضعیفی داشتند و میزان سوددهی آنها به نصف کاهش یافته است. این در حالی است که سهامداران این بانکها از سودهای تقسیمی ابراز ناراحتی می کنند.

به گزارش خبرآنلاین، بانکهای ایران در سال مالی 93 نسبت به سال پیش از آن میزان سوددهی خود را بشدت کاهش دادند و در بعضی از بانکها این کاهش حتی از 50 درصد نیز تجاوز کرده است.

عملکرد ضعیف بانکها در بازار سرمایه ایران ناخشنودی سرمایه گذاران این بانکها را به همراه داشته و چندین بانک برای جلوگیری از تنش حتی حاضر به برگزاری مجمع عمومی سالانه خود نشده اند.

به گزارش خبرآنلاین، "تقریبا تمامی شرکت های بورسی در همه صنایع دچار افت سوددهی بودند و برای سال 94 نیز حاشیه سود اندکی را پیش بینی کرده اند."

در میان بانکهای حاضر در بورس، سه بانک سینا، پارسیان و ملت با بیشترین افت سود در سال جاری مالی روبرو شدند، و این در حالی است که بعضی از بانکها حتی از اعلام سود خود برای این سال مالی خودداری کرده اند.