.
.
.

مریم رجوی: توافق هسته‌ای جام زهری برای نظام ایران است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

مریم رجوی از رهبران سازمان مجاهدین خلق ایران، توافق اتمی میان این کشور و گروه 1+5 را، عقب نشینی تحمیلی و نقض خط قرمزهای اعلام شده از سوی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و جام زهری برای نظام این کشور توصیف کرد.

در اين بیانیه آمده است: «توافق اتمی بین رژیم آخوندها و کشورهای 5+1 را علیرغم همه کمبودها و امتیازهای ناموجهی که در آن به رژیم ملایان داده شده است، یک عقب نشینی تحمیلی و نقض خط قرمزهای اعلام شده از سوی خامنه ای توصیف کرد که در 12 سال گذشته بارها و از جمله در هفته های اخیر مکررا بر آن پا فشاری کرده بود.»

مریم رجوی در ادامه، نظام حاکم بر ایران را به نقض دائم تعهدات خود و تلاش برای دور زدن معاهده های رسمی متهم کرده و نوشته است: «دور زدن 6 قطعنامه شورای امنیت و یک توافق بدون امضا که الزامات یک معاهده رسمی بین المللی را ندارد، البته راه فریبکاری ملایان و دستیابی آنها به بمب اتمی را نمی بندد. با این همه همین میزان عقب نشینی، هژمونی خامنه ای را همچنان که مقاومت ایران از قبل خاطر نشان کرده است ، در هم می شکند و تمامیت فاشیسم دینی را تضعیف و متزلزل می کند.»

او ادامه داده است: «این عقب نشینی که کارگزاران نظام از آن به عنوان جام زهر اتمی نام می برند، ناگزیر به تشدید جنگ قدرت در رأس رژیم و بر هم خوردن تعادل درونی آن علیه ولی فقیه فرتوت راه می برد. جنگ قدرت در راس رژیم به تمامی سطوح آن تسری پیدا می کند. از این رو مضمون و ساختار توافق مزبور را به اختصار می توان «باخت-باخت» توصیف کرد.»

رجوی با بیان این که سازمان مجاهدین خلق نخستین افشاگر پروژه ها و مراکز و پنهان کاری های نظام ایران طی سه دهه گذشته بوده است، افزود: «تن دادن خامنه ای و رژیمش به همین توافق نیز از وضعیت انفجاری جامعه ایران، آثار فرساینده تحریمها، بن بست سیاست رژیم در منطقه و همچنین نگرانی آن از تشدید شرایط توافق نامه از سوی کنگره آمریکاست.»

مریم رجوی به آن چه وضعیت شکننده و بحرانی رژیم ایران نامید اشاره و تاکید کرد: «اگر کشورهای 1+5 قاطعیت بخرج می دادند رژیم ایران هیچ چاره ای جز عقب نشینی کامل و دست کشیدن دائمی از تلاش برای دستیابی به بمب اتمی و مشخصاً دست برداشتن از هرگونه غنی سازی و تعطیل کامل پروژه های بمب سازی نداشت. اکنون هم باید با قاطعیت بر روی عدم دخالت و خلع ید از رژیم در سراسر منطقه خاورمیانه پافشاری کنند و این ضرورت را بعنوان یک اصل بنیادین وارد هر گونه توافقی بنمایند در غیر این صورت هر کشوری در این منطقه پر جنگ و آشوب حق دارد خواستار تمام امتیازاتی شود که به رژیم آخوندها داده شده است که این حاصلی جز تشدید مسابقه فاجعه بار اتمی در این قسمت از جهان ندارد.»

مریم رجوی با اشاره به این که بخشی از پول های ایران در نتیجه کاهش تحریم ها آزاد خواهد شد، افزود: «نکته مهم دیگر این است که پول های نقدی که به جیب رژیم ریخته می شود باید تحت کنترل شدید سازمان ملل صرف نیازمندی های مبرم مردم ایران بویژه حقوق اندک و پرداخت نشده کارگران و معلمان و پرستاران و تامین غذا و دارو برای توده مردم شود در غیر این صورت خامنه ای پولها را کماکان در چارچوب سیاست صدور تروریسم و ارتجاع به سوریه و یمن و لبنان سرازیر می کند و قبل از همه، جیب پاسداران نظام را پُر تر از همیشه می کند .»

او تاکید کرد: «این حق مردم ایران است که می خواهند بدانند از توافقی که رئیس جمهور رژیم می گفت آب و نان و محیط زیست هم مشروط و موکول به آن است ، به آنها چه می رسد؟براستی توافقی که حقوق بشر مردم ایران را نادیده بگیرد و بر آن تاکید و تصریح نکند ، تنها مشوق سرکوب و اعدامهای بی وقفه از جانب این رژیم ، لگد مال کردن حقوق مردم ایران و زیر پا گذاشتن اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد است .»

رجوی خطاب به مردم ایران نیز گفت: «زمان حسابرسی از این رژیم ضد ایرانی و بپا خاستن برای سرنگونی حاکمیت نامشروع آخوندی و برپایی یک ایران دمکراتیک و آزاد و غیر اتمی فرا رسیده است.»