.
.
.

تاکید خامنه‌ای بر مبارزه با «استکبار» برای حذف منتقدان داخلی

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه 11 ژوئیه در سخنانی در جمع دانشجویان، به شدت به جریان های منتقد داخلی و کسانی که در مقاطعی دست به اعتراض هایی زدند تاخت. اما در این میان، ترجیع بند تمام سخنان رهبر ایران، مساله مبارزه با آن چه بود که آن را «استکبار» و «لیبرالیسم» نامیده بود.

رهبر جمهوری اسلامی ایران، یکی از آرمان هایی که باید جامعه دانشجویی در پی آن باشد را «مبارزه با نظام سلطه و استکبار» نامید.

او یکی از دلایل آن چه «دشمنی» با جمهوری اسلامی از سوی «زورگویان جهان» نامید را «خودداری جمهوری اسلامی از پذیرش نظام مبتنی بر سلطه گر و سلطه پذیر» دانست.

پس از بیان این مقدمه، رهبر ایران به نقد برخی از شعارهایی پرداخت که توسط برخی از سیاستمداران و مسئولان ایرانی مطرح می شود.

اسلام رحمانی به چه معنا است؟

یکی از اصطلاح ها «اسلام رحمانی» بود که بارها از سوی شخصیت های اصلاح طلب از جمله محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران مطرح شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری کنونی ایران نیز اشاره هایی به این شعار داشته است.

رهبر ایران در این باره گفت: «اصطلاح اسلام رحمانی که این روزها رایج شده است از ترکیب دو کلمه زیبا به وجود آمده اما معنای واقعی آن چیست؟ آیا منظور این است که برخلاف قرآن که انسان ها را به مؤمن، کافر، دشمن و دوست تقسیم می کند باید با همه انسان ها، صرفاً با رحمت برخورد کرد؟ و با کسانی که با اسلام و ملت ایران دشمنی می کنند، بر خلاف فرمان پروردگار با محبت، مودّت و مَعدِلَت رفتار کرد؟»

او ادامه داد: «آیا اصطلاح اسلام رحمانی، نشأت گرفته از لیبرالیزم غربی است؟ اگر اینگونه باشد این اصطلاح، نه اسلامی است و نه حتی رحمانی و عاطفی، چرا که زیربنای لیبرالیزم یعنی تفکر اومانیستی براساس نفی پروردگار و معنویت شکل گرفته و بر پایه منافع گروههای قدرتمند، استوار است.»

ارزش های آمریکایی

آیت الله خامنه ای با اشاره به آن چه که «ارزش های آمریکایی» نامید، گفت: « اگر اصطلاح اسلام رحمانی به اینگونه مسائل اشاره دارد صددرصد غلط است و ربطی به اسلام واقعی ندارد.»

او در ادامه با رد کامل آن چه افزایش جذابیت در محیط های دانشجویی از راههای غلطی همچون اردوهای مختلط و کنسرت های موسیقی نامید تأکید کرد: «کسانی که دختران و پسران دانشجوی مردم را تحت عنوان ایجاد جاذبه، بصورت مختلط در پوشش اردوهای دانشجویی به اروپا می برند قطعاً به محیطهای دانشجویی و حتی نسل آینده خیانت می کنند.»

نفوذ کمونیست ها با پول آمریکایی

آیت الله خامنه ای سپس در تبیین آن چه ارزشی دیگر جهت الزام افزایش جذابیت گروههای دانشجویی نامید، مساله «اقناع فکری و پرهیز از زور و تحمیل» را مورد تأکید قرار داد.

او با اشاره به سابقه استفاده گروه های مارکسیستی و کمونیستی از روشهای غیراقناعی و تحمیل عقاید خود، هشدار داد: «اگر برخی خبرها درباره فعال شدن دوباره جریان مارکسیستی در بعضی دانشگاه ها، واقعیت داشته باشد، قطعاً پول امریکایی حامی این جریان است تا دانشجویان متفرق و شقه شقه شوند.»

جلوگیری از تدریس معترضان پس از انتخابات 88

آیت الله خامنه ای در ادامه از «به کارگیری اساتید ارزشی و خودداری از استفاده از عناصر نامطمئن برای نظام و کشور و مردم» را به تشکل های دانشجویی توصیه و خاطرنشان کرد: «عناصری نظیر کسانی که در سال 88 آن حوادث را براه انداختند و بدون هیچ منطقی با اسلامیت و جمهوریت نظام مخالفت کردند قابل اطمینان نیستند.»

اشاره رهبر ایران به اعتراض هایی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 شمسی (2009 میلادی) در این کشور روی داد. اصلاح طلبان که معتقد به تقلب گسترده و سازماندهی شده در انتخابات بودند، دست به اعتراض زدند. حاصل سرکوب اعتراض ها ده ها کشته در خیابان ها و بازداشتگاه ها و صدها زندانی بود. شمار زیادی از اساتید دانشگاه و دانشجویان که از معترضان بودند، در آن دوره بازداشت یا ممنوع از تدریس و تحصیل شدند.