فوری

پخش زنده
  • صفحه اصلى
  • ايران
  • سرداران بازنشسته به سپاه باز می گردند

    منبع: دبى – العربيه.نت فارسى

    محسن رضایی و رحیم صفوی، دو افسر بازنشسته سپاه پاسداران ، به صف اول فرماندهان این نیروی نظامی ایران پیوستند.

    روز چهارشنبه 20 مه 2015، در مراسم فارغ التحصیلی دانشکده نظامی سپاه، و در حضور علی خامنه ای، رهبر ایران، رضایی و صفوی در کنار محمد علی جعفری، فرمانده سپاه و حسین سلامی، جانشین او قرار گرفتند.

    به گزارش خبرگزاریهای ایران، خبر بازگشت محسن رضایی به سپاه از یکماه پیش قوت گرفته بود، که با حضور او در مراسم امروز قطعیت آن ثابت شد.

    محسن رضایی از فرماندهان اولیه سپاه بود که در طول جنگ ایران و عراق از فرماندهان اصلی این نیرو بود. او تا سال 1997 فرماندهی سپاه پاسداران را بر عهده داشت. رحیم صفوی هم بعد از رضایی، و تا سال 2007 فرماندهی سپاه را در اختیار داشت.

    اکنون معلوم نیست که چه ضرورتی باعث شده تا این بازنشستگان سپاه باردیگر به پستهای بالای این نیروی نظامی بازگردند. این در حالی است که هیچ نشانه ای از نیروهای جوانتر در رده های بالای سپاه و ارتش ایران دیده نمی شود.

    تبلیغات

    برگزیده های کاربران