.
.
.

ایران برپایه تفاهم هسته‌ای باید ۸ اقدام انجام دهد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

۱- کاهش دو سومی سانترفیوژها که برای غنی سازی اورانیوم به کار می‌رود. برپایه توافقات صورت گرفته شمار سانترفیوژهای نصب شده ایران از ۱۹هزار به ۶۱۰۴ کاهش می‌یابد. از این میان تنها ۵۰۶۰ سانترفیوژ برای غنی سازی اورانیوم فعال خواهند بود.

۲- ۶۰۱۴ سانترفیوژ نصب شده از نسل اول خواهند بود.

۳- نسبت غنی سازی اورانیم در۱۵ سال آینده نباید از ۳.۶۷ درصد فراتر رود.

۴- ذخیره اورانیوم غنی سازی شده ایران در ۱۵ سال آینده از ۱۰هزار کیلوگرم به تنا ۳۰۰ کیلوگرم کاهش می‌یباد.

۵- سانترفیوژهای اضافه و زیر ساخت‌های نیروگاه‌های غنی سازی اورانیم در انبارهایی تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داده می‌شود. از این دستگاه‌ها تنها می‌توان به عنوان دستگاه‌های فعال استفاده کرد.

۶- طی ۱۵ سال آینده ایران نباید هیچ نیروگاه هسته‌ای جدیدی برای غنی سازی اورانیم بسازد.

۷- نیروگاه اتمی فرود به مدت ۱۵ سال فعال نخواهد بود و در آن حتی فعالیت‌های پژوهشی برای غنی سازی انجام نخواهد شد. این نیروگاه بعدا برای کاربردهای صلح آمیز بازسازی خواهد شد.

۸- طی ۱۰ سال آینده ایران تنها اجازه دارد در نیروگاه اتمی نطنز با استفاده از ۵۰۶۰ سانترفیوژ نسل اول اورانیوم غنی سازی کند.