.
.
.

«۴۰۰ هزار استخدام غیرقانونی در دولت احمدی نژاد »

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

محمود عسگری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری ایران با اشاره به اینکه در دولت قبلی به ریاست محمود احمدی نژاد 650 هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی یا قراردادی استخدام شدند، گفت: «استخدام 400 هزار نفر بدون نشر آگهی و برگزاری آزمون بود.»

محمود عسگری آزاد روز چهارشنبه ۱۸-۶-۲۰۱۴ در شورای اداری استان آذربایجان شرقی با اعلام اینکه تعداد کارکنان دولت از مرز یک میلیون و 980 هزار نفر گذشته است، افزود: «600 هزار نفر هم در بخش نظامی و انتظامی اشتغال دارند.»

وی با اشاره به اینکه یک میلیون و 200 هزار نفر بازنشسته کشوری و 607 هزار نفر بازنشسته لشکری در کشور وجود دارد، گفت: «نزدیک به دو میلیون و 380 هزار نفر هم بازنشسته تامین اجتماعی هستند که حقوق خود را از دولت دریافت می کنند.»

عسگری آزاد با بیان اینکه نسبت بودجه کشور به درآمد ناخالص داخلی 92 درصد است، افزود: «این در حالی است که کشوری مانند ژاپن با 130 میلیون نفر جمعیت فقط 310 هزار نفر شاغل دولتی دارد.»

وی یادآوری کرد: «تنها تعداد مدیران دولتی ما 1.5 برابر شاغلان دولتی کشور ژاپن است.»

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری ایران با تاکید بر ضرورت رعایت عدالت استخدامی در دستگاه های دولتی، گفت: «برابر قانون دستگاه های اجرایی تنها مجاز به جذب نیروی قراردادی به میزان 10 درصد نیروی رسمی خود هستند.»

عسگری آزاد با اعلام اینکه دستگاه های اجرایی تا پایان سال 91 تعداد 548 هزار نفر نیروی قراردادی جذب کرده اند، گفت: «این در حالی است که ظرفیت مجاز این دستگاه ها برای جذب نیروی قراردادی 125 هزار نفر بوده است.»

وی افزود: «اگر قرار بود خلاف قانون نیرو استخدام کنیم بهتر بود، به جای نیروهای بیسواد و کم سواد افراد تحصیل کرده را به کار می گرفتیم.»