.
.
.

زاکانی: تخصص موشکی رهبر بیش از 10 ژنرال روس است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

علیرضا زاکانی، نماینده مجلس ایران، گفت آیت الله علی خامنه ای " بیش از ده نفر از ژنرال های روسی" در زمینه توسعه فعالیت های موشکی تخصص دارد.

زاکانی روز دوشنبه 2 ژوئن 2014، به مناسبت 25 امین سال رهبری علی خامنه ای در گفتگو با وبسایت "افسران جوان جنگ نرم" این مطلب را بیان کرد.

او به نقل از حسن تهرانی مقدم، از فرماندهان سپاه در زمینه فعالیتهای موشکی، گفت که رهبر ایران در دیدار با این فرمانده پرسشهای دقیق و فنی ای مطرح کرد که " احساس کردم ده نفر ژنرال روسی متخصص در فعالیت موشکی به نقد موضوع ارایه شده پرداخته اند."