.
.
.

اعتراف جعفری به مداخله سپاه در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران ایران در یک فیلم کوتاه به مداخله سپاه در نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 اعتراف کرد.

جعفری در این فیلم به روشنی ضمن تعریف "خط قرمز" نظام می گوید که در آن انتخابات با مداخله سپاه و بسیج جلوی "حضور دوباره اصلاح طلبان" در حکومت گرفته شد.

در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، محمود احمدی نژاد برای بار دوم رئیس جمهور ایران شد، و رقبای او میرحسین موسوی، و مهدی کروبی سپاه را متهم به "تقلب و کودتای انتخاباتی" کردند.

جعفری در این فیلم می گوید که در آن انتخابات، نیروهای سپاه و بسیج جلوی دو مرحله ای شدن آنرا گرفتند، و اجازه پیروزی موسوی و کروبی را ندادند.

انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 و نتایج آن با اعتراضات مردمی موسوم به "جنبش سبز" روبرو شد و این اعتراضات توسط نیروهای امنیتی ایران بشدت سرکوب گردید.