.
.
.

روسیه: در معامله نفت مقابل کالا با ایران از تحریم ها تبعیت می کنیم نه آمریکا

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

آنتون سیلوآنوف وزیر دارایی روسیه اطمینان داد که در مبادله نفت با کالا میان ایران و روسیه قطعنامه های شورای امنیت درباره اقلام تحریم شده برای ایران رعایت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، سیلوانوف افزود که در عین حال میان تصمیمات شورای امنیت با تحریم های دولت آمریکا تفاوت هائی وجود دارد که به خودشان مربوط می شود نه به کشورهای دیگر.

در حالیکه جک لو وزیر خزانه آمریکا به همتای روسی خود هشدار داد که معاملات پایاپای روسیه با ایران نقض تحریم های وضع شده توسط آمریکاست، امروز آنتون سیلو آنوف وزیر مالیه روسیه اطمینان داد که در مبادله نفت با کالا میان ایران و روسیه قطعنامه های شورای امنیت درباره اقلام تحریم شده برای ایران رعایت خواهد شد. او افزود که در عین حال میان تصمیمات شورای امنیت با تحریم های دولت آمریکا تفاوت هائی وجود دارد که به خودشان مربوط می شود نه به کشورهای دیگر.

این وزیر روس تاکید کرد که "ما مطابق متون قطعنامه های شورای امنیت که هم نوع تحریم را تعیین کرده و هم تولیداتی را که شامل تحریم می شوند، با ایران معامله می کنیم".

با این حال خزانه داری آمریکا تهدید کرده است که معاملات شامل موارد تحریم های آمریکا می تواند اشخاصی را که در این معاملات نقش داشته باشند دچار تحریم های جدید کند.

در دو هفته گذشته موضوع یک قرارداد تجاری میان روسیه و ایران در چارچوب تبادل نفت در مقابل کالا بارها از سوی رسانه ها مطرح شده ولی تا کنون مورد تایید رسمی هیچ کدام از دو طرف معامله قرار نگرفته است. در این رابطه یکی از مقامات کاخ سفید تهدید کرده بود اگر چنین گزارشی حقیقت داشته باشد آمریکا می تواند مسببین آنرا تحریم کند.

وزیر دارایی روسیه در جریان این توضیحات هیچ صحبتی از سرنوشت قرارداد میان ایران و روسیه نکرد و نگفت که آیا چنین قراردادی به نتیجه رسیده است یا نه.