.
.
.

معلم ایرانی روبات آموزش دهنده نماز به کودکان ساخت

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

یک آموزگار ایرانی 27 ساله به نام اکبر رضایی روباتی را ساخته که به کودکان ایرانی نماز خواندن می آموزد. معلم علوم دینی یادشده این روبات غیر عادی را به منظور آموزش نماز به دانشآموزان دبستان البرز در شهر ورامین واقع در 35 کیلومتری تهران ساخته است.

ایده این روبات از یک عروسک غربی

رضایی می گوید: "روزی در یک مهمانی خانوادگی دختر کوچکی را دیدم که با عروسکی بازی می کرد که این عروسک هم می خواند و هم می رقصید. دیدم که دخترک خیلی در بحر این عروسک رفته بود. این عروسک و رفتار دخترک مرا به این فکر برد که روباتی بسازم که هم اهداف مذهبی و هم سرگرم کننده داشته باشد ".

وی این روبات را به کمک ابزارهای ساده ای در منزل ساخته و اسم آنرا "ولدان" به معنی کودکان بهشتی که در قرآن آمده گذاشت.

این روبات قادر است حرکات انسانی مانند نماز را انجام دهد. قسمت هایی از این روبات، تولید شرکت روبات سازی کره ای "روبوتیس بیولیود" می باشد.

با تعبیه یک قطعه فنی اضافی، به این روبات توانایی حرکاتی از جمله نماز را به آن داده است.

یکی از دانش آموزان این دبستان گفت: "دیدن نماز خواندن این روبات هیجان انگیز است. من تصمیم گرفته ام که نمازهای خودم را بخوانم".

این معلم امیدوار است که این روبات تولید انبوه شود.وی گفت: "همانطور که می بینید دانش آموزان مسحور این روبات شده اند که با هدف مثبتی در آموزش دینی بکار گرفته می شود.

اکبر رضایی تاکید کرد: "مطمئن هستم که این روبات زمانی که نماز می خواند اثر بزرگی بر کودکان خواهد داشت".