.
.
.

بازداشت گسترده فعالان آذربایجانی در روز جهانی زبان مادری

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جمعه 21-2-2014 مصادف با روز جهانی زبان مادری، تعدادی از فعالان آذربایجانی حاضر در مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری، در منزل یکی از فعالان مدنی بنام فتحی در اکبرآباد تهران، توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.

بر اساس همین گزارش ماموران امنیتی ایران با هجوم به مراسم بزرگداشت این روز اقدام به بازداشت تعدادی از فعالان مدنی آذربایجانی کردند. در این رابطه تاکنون اسامی علیرضا فرشی، اکبر آزاد، اسرافیل سلطانیان، مجتبی موسوی، بهنام سیفی و بهنام فتحی بدست خبرگزاری هرانا رسیده است.

گفتنی است در مراسم مذکور که دو ساعت به طول انجامیده، نزدیک به یکصد تن از فعالان مدنی حضور داشتند که به دلیل کم بودن ماموران امنیتی، برخی از شرکت کنندگان موفق به گشودن در و خروج از این منزل شده‌اند.

منابع حاضر در محل، ارﮔﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﻨﻨﺪه را اطﻼﻋﺎت ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده و از ﻣﺤﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻌﺎﻻن آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ اظﮭﺎر ﺑﯽ اطﻼﻋﯽ کرده‌اند.

گفتنی است روز گذشته پنج‌شنبه 20-2-2014 نیز 50 تن از فعالان سیاسی و مدنی آذربایجانی که به مناسبت بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در منزل «اکبر ابولزاده» از فعالین شهر اهر گرد هم آمده بودند، توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.

گفتنی است فعالان مدنی آذربایجانی خواهان تدریس زبان ترکی آذری به فرزندان خود در مدارس می باشند. این زبان در جمهوری آذربایجان تدریس می شود، اما در مناطق آذری نشین ایران، تدریس فقط به زبان فارسی است.