.
.
.

بازرسان آژانس از معدن اورانیوم ایران بازدید می کنند

گامی دیگر در توافق اتمی ایران با قدرتهای جهانی

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت بازرسان سازمان ملل متحد روز سه شنبه وارد تهران شدند تا از معادن اورانیوم این کشور بازدید کنند.

بازدید برنامه ریزی شده روز چهارشنبه از معدن گچین در جنوب ایران، اولین بازدید آژانس از این معادن از سال 2005 به این سوست.

بر اساس توافق نامه ایران با آژانس در 11 نوامبر سال گذشته، بازدید از معدن گچین یکی از شش گام توافق شده ای است که برای بررسی اتهامات وارد به ایران در پیگیری ساخت سلاحهای اتمی از سوی این کشور انجام می شود.

کمالوندی روز چهارشنبه 29 ژانویه 2014 گفت " بازدید بازرسان آژانس از معدن گچین بندرعباس آغاز شده و بازرسان اکنون در حال بازرسی هستند."

او با تاکید بر "مدیریت شده" بودن این بازدیدها گفت "یک سری دسترسی های مدیریت شده در اختیار بازرسان قرار می گیرد."

توافق ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی جدا از توافق این کشور با شش قدرت جهانی در 24 نوامبر سال گذشته است، که بر اساس آن ایران برنامه اتمی خود را محدود می کند و قدرتهای جهانی هم از شدت تحریمهای این کشور خواهند کاست. توافق نامه اتمی ایران با شش قدرت جهانی از 20 ژانویه اجرایی شد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، بازرسان آژانس در اولین گام ماه گذشته از راکتور آب سنگین ایران درشهر اراک بازدید کردند. غرب از آن بیم دارد که با تکمیل این راکتور پلوتونیوم تولید شده در آن برای ساخت بمب اتمی بکار برده شود.