.
.
.

بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد تهران شدند

به منظور نظارت بر اجرای توافق ایران و گروه 1+5

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به منظور تظارت بر روند اقدام‌های ایران برپایه توافقنامه هسته‌ای این کشور با گروه1+5 ، شنبه 18 ژانویه وارد تهران شدند.

به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، ریاست تیم بازرسان را ماسیو آپارو معاون مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و رئیس پادمان آژانس بر عهده دارد که با استقبال مقامات سازمان انرژی اتمی ایران وارد تهران شد.

بر پایه گزارش‌ها، بازرسان آژانس برای نظارت بر نحوه اجرا توافق تهران با1+5 به ایران رفته اند و علاوه بر نظارت بر اقدامات ایران در گام اول توافق در روز 30 دیماه، درباره نکات فنی نیز با کار‌شناسان سازمان انرژی اتمی ایران هم تبادل نظر خواهند کرد.

این بازرسان قراراست در سایت‌های نطنز و فردو مستقر شوند تا بر اقدامات ایران از جمله توقف غنی سازی 20 درصدی، اکسید سازی ذخایر اورانیوم 20 درصدی و رقیق سازی این ذخایر نظارت داشته باشند.

بر پایه توافق اتمی میان ایران و گروه 1+5 که حدود دو ماه پیش در ژنو منعقد شد، تهران بخشی از فعالیت‌های اتمی خود را تعلیق می‌کند و در مقابل، بخشی از تحریم‌های اعمال شده علیه ایران، تعلیق می‌شود.

این توافق اولیه و مدت زمان اجرای آن 6 ماهه است.