.
.
.

رئیس بازرسی ایران فساد گسترده مالی و اداری را به "میکروب" تشبیه کرد

اذعان رئیس بازرسی به پایین بودن رتبه ایران در رده بندی بین المللی فساد اداری

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی ایران، روز یکشنبه 05-01-2014 گفت: " متأسفانه تعدادی میکروب به جان مدیران ما افتاده که آن‌ها را بدنام کرده و ما سعی می‌کنیم با کمک قوای سه‌گانه این میکروب‌ها را از دستگاه اداری پاکسازی کنیم."

او با اشاره به وضعیت فساد اداری کشور گفت: "فرمان هشت ماده رهبری و نامه اخیر رییس جمهور" را به ستاد مبارزه با فساد اقتصادی ارسال کرده تا این بحث پیگیری شود.

وی با اشاره به گزارشهای سازمان غیردولتی شفافیت بین المللی درباره رتبه پایین ایران در بین کشورهای جهان از نظر سلامت مالی و اداری گفت: "در مورد فساد اداری متاسفانه رده کشوری ما خیلی مطلوب نیست".

سراج گفت که برای مبارزه با فساد باید از "رویکرد چین" الگو گرفت، و با مفسدان که به گفته او تعدادشان "خیلی کم" است برخورد کرد.