.
.
.

حضور ایرانیان با نماد سبز در برخی حوزه های رای گیری خارج از ایران

برپایه گزارش های رسیده به العربیه.نت

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

انتخابات ریاست جمهوری ایران بر خلاف دیگر انتخابات، در خارج از کشور نیز برگزار می شود.

بنا بر اطلاعیه وزارت کشور ایران در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و برای ایرانیان خارج از کشور، ۲۹۰ مرکز در ۹۶ کشور نیز پیش بینی شده است.

از زمان نا آرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری چهار سال پیش ایران به ویژه پس از خروج ده ها تن از فعالان آن انتخابات که در ستادهای نامزدهای اصلاح طلب فعال بودند، ارتباط میان داخل و خارج ایران بیشتر شده است.

از این رو می توان دید که فضایی که در داخل کشور بر سر رای دادن یا ندادن در انتخابات حاکم است، در خارج از کشور نیز کم و بیش دیده می شود. همان بحث هایی که در داخل کشور بر سر حضور یا عدم حضور در انتخابات در جریان است، در خارج از کشور نیز دیده می شود و بر این اساس ائتلاف ها هم شکل می گیرد.

گزارش های رسیده به ''العربیه.نت'' حاکی از آن است که موج انتخابات در کشورهایی که در آن ه صندوق مستقر شده هم رسیده است.
در برخی کشوها از جمله بریتانیا، فرانسه و مالزی، برخی ایرانیان با نشان سبز پای صندوق های رای رفته اند.

رنگ سبز که رنگ انتخاباتی میرحسین موسوی نامزد معترض به انتخابات چهار سال پیش ایران است که اکنون به نماد معترضان تبدیل شده است.

از کشورهای شرق آسیا که در آن ها انتخابات به خاطر افق زمانی، پیش از دیگر مناطق برگزار شده، گزارش شده است که روحانی در اکثر کشورها، اول شده است.

از لندن نیز گزارش شده است که حضور ایرانیان قابل ملاحظه بوده است. از پاریس نیز گزارش های مشابهی به دست آمده است.

اما در کشورهای خاورمیانه که در آنها ایرانیان حاضر شده است، حضور متوسط گزارش شده است.

برپایه گزارش های رسیده، انتظار می رود حسن روحانی، نامزد اصولگرایان، بیشترین آرای حوزه های خارج از کشور را به خود اختصاص دهد.