نوری زاد میگوید اسنادی از پول دادن شهرام جزایری به مجتبی خامنه ای در اختیار دارد

در پاسخ به یکی از افراد مهاجم او در جشنواره مطبوعات

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید