مراسم ختم احمد قابل در تهران و نجف آباد با فشار نهادهای امنیتی لغو شد

با وجود برگزاری مراسم ختم در مشهد و فریمان آرامش کامل

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید