عراق یک هواپیمای ایرانی دیگر را مجبور به فرود در بغداد به منظور بازرسی محموله آن کرد

برای اطمینان از حمل نکردن مهمات برای سوریه

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید