کمبود بنزین و ازدحام جمعیت در پمپ بنزینهای اصفهان به دلیل اعتصاب تانکرداران

در اعتراض به میزان کرایه روی داده است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید