نرخ بیکاری در 7 سال اخیر در ایران دو برابر نرخ بیکاری کل تاریخ این کشور است

به دلیل رشد بی رویه جمعیت و ضعف سیستم آموزشی

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
3 دقيقه (Reading time)

گزارش خبرگزاری "مهر" می افزاید که زنان به نسبت مردان به مراتب از دامنه بیکاری وسیع تری برخوردارند و به عبارتی امکان کمتری برای ورود به بازار کار دارند.

نبود زمینه ورود زنان به برخی مشاغل مانند کار در معادن، ساختمان سازی و یا دریا و مانند آن در کنار بالاتر بودن شانس مردان در مقایسه با زنان برای ورود به بازار کار؛ باعث می شود تا زنان 2 برابر مردان 15 تا 24 ساله گرفتار بیکاری باشند.

بررسی سهم اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی نیز نشان می دهد که در 7 سال گذشته، بخش خدمات بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال داشته و پس از آن نیز بخش های صنعت و کشاورزی بیشترین میزان اشتغال زایی را در کشور داشته اند.

با این حال سهم کشاورزی از اشتغالزایی در فاصله سالهای 84 تا 90 کاهش یافته و از 24.7 درصد به 18.9 درصد افت داشته است. صنعت با کمی رشد سهم خود از اشتغالزایی را از 30.3 درصد در سال 84 به 33.4 درصد سال 90 رسانده است.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید