ایران با غنی سازی اورانیوم مورد نیاز تولید بمب کمتر از 4 ماه فاصله دارد

یک مرکز پژوهش های علمی وامنیتی در آمریکا:

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید