.
.
.

تغییر قانون اساسی آلمان به نفع حقوق سیاسی و رفاه کودکان

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

سه حزب عمده حاضر در دولت ائتلافی آلمان بر تغییر قانون اساسی با هدف افزایش حقوق و رفاه کودکان و افزایش نقش آنها در سیاست به توافق رسیدند.

به گزارش منابع خبری، احزاب سوسیال دموکرات، دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی قرار است بند دوم اصل ششم قانون اساسی آلمان را به سود حقوق و رفاه کودکان تغییر دهند. این تغییر راه را برای مشارکت بیشتر کودکان در امور سیاسی هموار خواهد ساخت.

این احزاب تلاش دارند تا احترام به حقوق کودکان از جمله حق مستقل کودکان برای تحول و شکل‌گیری شخصیت‌‌شان در قانون اساسی جدید منظور شود.

افزون بر آن، رفاه و مصلحت کودکان نیز باید در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد. البته تغییرات پیشنهادی قانون اساسی مسئولیت اصلی والدین در قبال کودکان را به‌ رسمیت می‌شناسد.

پیشتر دو حزب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی در برخی جزئیات تغییر قانون اساسی با حزب سوسیال دموکرات اختلاف نظر داشتند. نگرانی‌ها از آن ناشی می‌شد که تصویب چنین قانونی باعث کمرنگ شدن حقوق والدین در تربیت و پرورش کودکان شود.

تغییر قانون اساسی یا حذف و اضافه کردن اصولی به آن در نظام سیاسی آلمان فدرال مستلزم کسب دوسوم آرای مجلس آلمان (بوندس‌تاگ) و مجلس شورای فدرال آلمان (بوندس‌رات) است.

با توافق میان احزاب عمده حاضر در ائتلاف دولتی، راه برای تغییر قانون اساسی به نفع حقوق و رفاه هر چه بیشتر کودکان آلمانی هموار شده است.

بیشترین بازدید موضوعات مهم