.
.
.

جوزپ بورل: روابط با ترکیه بزرگترین چالش پیش روی اتحادیه اروپا خواهد ماند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

جوزپ بورل کمیسر عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی جمعه 18دسامبر 2020 در وبلاگ خاص خود احتمال داد که تنش‌های شرق دریای مدیترانه و روابط با ترکیه به عنوان بزرگترین چالش‌های پیش‌روی اتحادیه اروپا در سال 2021 خواهد ماند.

جوزپ بورل کمیسر عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی جمعه ضمن اشاره به این‌که دخالت فعال و یکجانبه ترکیه در لیبی و سوریه هماهنگ با منافع امنیتی اتحادیه اروپا نیست، گفت اتحادیه اروپا تا زمانی که توازن سالمی در روابط‌ش با ترکیه نیابد قادر به تحقق ثبات در قاره اروپا نخواهد بود.

کمیسر عالی اتحادیه اروپا تاکید کرد که ادامه ارسال کشتی‌های حفاری و اکتشاف از سوی ترکیه به شرق دریای مدیترانه فضایی بسیار منفی را ایجاد کرده است.

جوزپ بورل کمیسر عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی ضمن توضیح این‌که اتحادیه اروپا دست خود را به سوی ترکیه دراز کرده به این امید ‌که فرصت را مغتنم بشمارد، تاکید کرد که اتحادیه اروپا احتمالا مجبور خواهد شد اقداماتی قوی را علیه ترکیه اتخاذ کند.

بیشترین بازدید موضوعات مهم