.
.
.

گفت‌وگوهای لیبی: برجسته‌ترین نام‌ها برای مناصب کلیدی

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

در حالی که شرکت‌کنندگان در گفت‌وگوهای سیاسی نشست جاری در پایتخت تونس به مذاکره با هم به هدف پایه گذاری أصول و استانداردها برای تشکیل قوه مجریه جدید لیبی که بتواند بستر سازی لازم برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ادامه می‌دهند، گونه‌ای رقابت پشت پرده بر سر یه دست آوردن مناصب کلیدی و نبرد بر سر جایگاه سیاسی در منظومه بعدی حاکمیت در جریان است.

بر أساس پیش‌نویس توافق جدید لیبی، قوه مجریه جدید متشکل از شورای ریاست جدیدی با رئیس و دو معاون تشکیل خواهد شد که بیانگر توازن جغرافیایی میان مناطق مختلف کشور باشد. همچنین کابینه وحدت ملی متشکل از نخست وزیر تشکیل خواهد شد که وزراء و ترکیب کابینه‌اش را انتخاب خواهد کرد. این دو نهاد، مدیریت مرحله گذار را با توافق با هم به مدت 18 ما برعهده خواهند داشت که درصورت تاخیر در عملی کردن مهمترین وظایف خود شامل ایجاد قوانین لازم برای آغاز مرحله باثبات دائمی، قابل تمدید تا 6 ماه اضافی هم می‌باشد.

ظواهر امر گویای این است که اصلی‌ترین چالش فراوری مشارکت کنندگان در نشست تونس، انتخاب چهره‌هایی است که مناصب کلیدی را در نهادهای حاکمیت در دوره آینده بر عهده خواهند داشت که جناح‌های مختلف لیبیایی و هم پیمانان منطقه‌ای آن‌ها در حال رقابت بر سر به دست آوردن و طرح اسامی افراد مورد نظر خود هستند تا بدین ترتیب، جایگاه خود را در حاکمیت آینده تضمین کنند.

تا این لحظه نام عقیله صالح رئیس پارلمان به عنوان رئیس شورای جدید حاکمیت مطرح است که توافق در مورد دادن این منصب به منطقه شرقی (اقلیم برقه) حاصل شده است. این در حالی است که یکی از دو معاون او از منطقه جنوب (اقلیم فزان) خواهد بود که عبدالمجید سیف النصر سفیر لیبی در مراکش (از استان سبها) نامزد مطرح برای این منصب می‌باشد. دومین معاون از منطقه غرب (اقلیم طرابلس) خواهد بود که نام چندین رقیب بویژه برای منصب نخست وزیر مطرح می‌باشد که بنا بر پیش بینی‌ها ممکن است به شخصیتی از منطقه غرب لیبی واگذار شود.

در ارتباط با نامزدهای احتمالی برای منصب نخست وزیر که به موجب پیش‌نویس توافق سیاسی از اختیارات گسترده‌ای برخوردار خواهد بود، نام فتحی پاشاغا وزیر کشور قویا مطرح است که به خاطر روابط گسترده با واشنگتن، ترکیه، بریتانیا و مصر شهرت دارد (که اخیرا سفری به قاهره داشته است).

او همچنین از نفلوذ زیادی در لیبی خصوصا در میان شبه نظامیان مسلح مرکز شهر خود مصراته برخوردار است اما با قابت شدیدی از سوی احمد المعیتیق چهره نوپای سیاسی و بازرگان معروف، مواجه است که چشم به منصب نخست وزیری دوخته و ظاهرا از پایگاه قدرتمندتری در اردوگاه شرق لیبی برخوردار است خصوصا بعد از اقدامش در امضای توافق در مورد از سر گرفته شدن تولید نفت با نمایندگان ارتش در 18 سپتامبر، آنهم در حالی که منطقه شرق در حال بازاریابی برای عبدالباسط البدری سفیر لیبی در ریاض به عنوان یکی از دو معاون نخست وزیر است.

به موجب پیش‌نویس توافق جدید سیاسی، مشارکت کنندگان در گفت‌وگوهای سیاسی تونس، اعضا و رئیس شورای ریاستی را با رای گیری انتخاب می‌کنند؛ بدین ترتیب که شخص رئیس از منطقه‌ای باشد که نخست وزیر اهل آن نباشد. انتخاب معاون اول و دوم او بر اساس شمار جمعیت دوایر انتخاباتی منطقه‌ای دیگران انجام خواهد گرفت.