.
.
.

آلودگی رودخانه به رنگ آبی هزاران ماهی را در بریتانیا تلف کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

رنگ رودخانه شپی در بریتانیا به شکل مصنوعی و در اثر آلودگی آبی شد که در اثر آن هزاران ماهی تلف شدند.

بر اساس گزارش ایندیپندنت، دولت بریتانیا در صدد دیده بانی از این منطقه برآمد. آژانس محیط زیست اعلام کرد: «رنگ غیرطبیعی انشعابات رودخانه به خاطر عارضه آلودگی است».

با این وجود، سخنگوی آژانس جنوب شرقی جمعه گفت: «هیچگونه تاثیر منفی یا مرگ در حیات وحش به خاطر این عارضه گزارش نشده است».

بازرسان دولتی نمونه‌هایی را برای بررسی آزمایش با خود بردند و تا آخر هفته نتایج را خواهند داد.

در سال 2018، انجمن‌های محیط زیستی قانون‌هایی برای محافظت از این رودخانه تصویب کرده بودند.

کمپین‌ها درباره قانون تصویب شده می گویند: «سازمان دولتی درخواست ما را برای اجرای این آیین نامه، به بخش های مختلف ارسال کرده بود تا اینکه به دست یک وکیل حامی حقوق محیط زیست رسید و با پیگیری های او، این آیین نامه در ماه مارس به تصویب رسید اما هنوز تصمیمی درباره اجرای آن اتخاذ نشده است».

گزارش‌ها حاکی است، در پی وقوع این پدیده نادر در رودخانه شپی، هزاران ماهی مرده طی هفته گذشته در بستر آن مشاهده شد.

کسانی که این آلودگی را به وجود آوردند، به خاطر تلف شدن شش هزار ماهی قزل آلا، ماهی کله بزرگ و دیگر گونه‌ها، مورد انتقاد قرار گرفتند.

آژانس محیط زیست برای جبران کمی از این اتفاق پیش آمده، مقدار زیادی هیدروژن غنی شده با اکسیژن را در رودخانه پخش کرد تا اکسیژن در آن زیاد شود.