.
.
.

برگزاری بزرگترین راهپیمایی در لندن علیه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

صدها هزار نفر از مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روز شنبه 23 مارس 2019 در مرکز لندن راهپیمایی کردند. معترضان در این راهپیمایی، خواستار برگزاری همه پرسی دیگری برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند.

این تظاهرات در حالی صورت می گیرد که ترزا می، تاکنون موفق به کسب رای پارلمان برای خروج بریتانیا نشده است. توافق پیشنهادی ترزا می، با اتحادیه اروپا برای خروج از این اتحادیه برای دومین بار در پارلمان بریتانیا رای نیاورد.

اتحادیه اروپا اقدام مهلت قانونی برگزیت را به سه هفته برای بریتانیا تمدید کرد.

راهپیمایان که از مرکز لندن راهپیمایی خود را آغاز کردند، پلاکاردهایی را بلند کردند که در آن نوشته بود، :«بهترین توافق عدم خروج از اتحادیه اروپاست» و «ماخواستار یک همه پرسی دیگری هستیم».

این بزرگترین راهپیمایی ضد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست. پس از گذشت سه سال بحث و جدل در باره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ش هنوز راهکاری برای حل و فصل سخت ترین بحران سیاسی در 30 سال بریتانیا پیدا نشده است.

می روز جمعه گفت ممکن است برای سومین بار پیشنهاد توافق برای خروج از اتحادیه اروپا را در پارلمان به رای گیری بگذارد.

در همین حال روزنامه‌های تایمز و دیلی تلگراف از فشار گسترده سیاسی علیه ترزا می به هدف مجبور کردن او به استعفا خبر داده‌اند. تحلیلگران می گویند چند گزینه برای خروج بریتانیا از این بحران وجود دارد یک: استعفای ترزا می، دوم: رای عدم اعتماد پارلمان به وی، سوم : برگزاری انتخابات زودرس و یا همه پرسی مجدد برای خروج یا عدم خروج از اتحادیه اروپا.

پیشتر مخالفان خروج بریتانیا طوماری با تایید 4 میلیون و سیصد هزار نفر را برای پارلمان این کشور ارسال کرده و خواستار لغو برگزیت شدند.